Tips redaksjonen
02.02.2011

Ungdom velger jernbanefag

Interessen for jernbanefag har skutt fart i løpet av det siste året. Plutselig er det hard kamp om lærlingeplassene, og ti ganger så mange søker jernbanestudier.

– For to år siden var det knapt en ungdom som fattet interesse for våre stands.

Nå står ungdommene i kø, og jeg opplever ikke en eneste dag uten at noen melder sin interesse for å jobbe på jernbanen, forteller rekrutteringsansvarlig i Jernbaneverket, Bente Tangen. 

Jernbane-Norge har et betydelig kompetanseunderskudd på flere fagområder: – Signalingeniørbehovet er mest akutt.

Men vi mangler fagfolk, og vi vet at vi må erstatte mange av våre mest erfarne som går av med pensjon i løpet av noen år.
  
– Interessen for jernbanefag peker rett opp, konstaterer Alf Helge Løhren, Jernbaneverkets sensor for banemontørlærlinger og amanuensis II i jernbanefag ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) i Trondheim.

Han ser den økte interessen som et resultat av de politiske løftene om å satse på jernbane i åra framover.


Og det skjer mye
I løpet av fem år har Norsk jernbaneskole på Grorud tidoblet virksomheten og setter i år ny rekord med 2000 kursdeltakere/studenter.

Jernbanebransjen har til sammen 180 lærlinger i sving.

Framtidige jernbaneledere skoleres på flere nivåer.

Det er opprettet traneeeordninger med ingeniøropplæring innenfor flere fag, og det holdes 13 kurs gjennom en egen prosjektskole.

Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider både om en egen samferdselsskole og tunnelskole.

Det er opprettet nye ingeniørtilbud både ved NTNU i Trondheim og ved Høgskolen i Oslo.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1