Tips redaksjonen
02.02.2011

CeBIT 2011: Nytt møtested for hightech-entusiaster

IT-messen CeBIT 2011 arrangeres i Hannover 1.–5. mars.
En nyhet denne gangen er treffpunktet CeBIT life der målgruppen er verdens digitale industri, profesjonelle brukere og hightech-interesserte konsumenter. 

CeBIT life vil vise hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi påvirker og preger vår verden.

Presentasjonen har fokus mot fire hovedområder: Smart Home, Web & Media, CeBIT sounds! og CeBIT games.

– Ulike teknologier smelter sammen, og vi ser en stadig sterkere konvergens mellom industri og marked.

Nye digitale forretningsmodeller oppstår i skjæringspunktet mellom innhold og teknologi og i alt som har å gjøre med de nye, intelligente hjem. 

Med CeBIT life ønsker vi å nå ut til interesserte high-tech-konsumenter som er aktive i markedet, holder tritt med trendene, og som allerede utgjør en sentral del av verdikjeden.

CeBIT life vil legge vekt på interaksjon og diskusjoner mellom bedrifter og konsumenter og gjøre IKT mer tilgjengelig og håndgripelig, forklarer Frank Pörschmann, avdelingsdirektør med ansvar for CeBIT hos messearrangøren, Deutsche Messe AG.
  
Helt nytt neste år blir Smart Home med temaer som sikkerhet, effektivitet, komfort og underholdning.

Smart Home retter seg mot alle markedsaktører, inklusive produsenter, leverandører, detaljister, installatører og konsumenter. 
  
Web & Media tar for seg endringer i bruken av sosiale media og trender mot bruken av mobile applikasjoner – også kalt ”apps”.

Det etableres en spesiell AppZone på messen med utstilling og konferanse. Her promoteres sentrale aktører og utviklere av miniprogrammer. 
  
CeBIT sounds! forbinder musikk og IT-industri.  Denne interdisiplinære musikkutstillingen var første gang med på CeBIT i 2010, men kommer neste år med et langt mer omfattende rammeprogram. 

Her blir det mange musikalske høydepunkter i tillegg til sceneprogram med diskusjoner og presentasjoner rundt temaet IT & musikk.
  
CeBIT games presenterer siste nytt innenfor dataspill.  Her blir det konkurranse mellom de beste e-utøverne fra Europa, Asia og Amerika. 

Høydepunktet blir finalekampen søndag 5. mars 2011.


Tyrkia partnerland
Tyskland og Tyrkia har bekreftet high-tech-partnerskap for det kommende året. Tyrkia er med dette partnerlandet til CeBIT 2011 og den tyske IKT-industrien.
  
Partnerlandkonseptet til CeBIT har i mange år vært en stor suksess, ikke bare for utstillerne, men også for de besøkende.

Bedriftene profitterer blant annet på tilstedeværelsen til de mange toppolitikerne og på global oppmerksomhet gjennom den omfattende internasjonale mediedekningen.
  
Tyrkia vil bli representert innenfor flere av fokusområdene på messen.

Hovedstanden deres vil være å finne i CeBIT pro-segmentet der det blir mulig for de besøkende å orientere seg om partnerlandet.

Innenfor CeBIT pro er det planlagt to tyrkiske fellesstander på området Business IT, i tillegg til at områdene Banking & Finance og Business Communications skal ha en stand hver.   

Videre vil Tyrkia presentere seg med en stand i CeBIT lab.

Et av høydepunktene i partnerlandprogrammet er det tysk-tyrkiske IKT-toppmøtet som finner sted 1. mars 2011.
  
Tidligere partnerland til CeBIT er Spania i 2010, California i 2009, Frankrike i 2008 og Russland i 2007.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1