Tips redaksjonen
02.02.2011

Ultrasonisk håndholdt laboratorium

Presisjons Teknikk AS lanserer instrumentet Ultraprobe 15.000 TOUCH for tilstandsbasert vedlikehold.
Instrumentet er utviklet av UE Systems, som har 30 års erfaring innenfor ultralydteknologi.

Presisjons Teknikk opplyser at Ultraprobe 15.000 TOUCH er et verktøy for å forebygge vedlikehold i industrielle miljøer – et komplett inspeksjonsverktøy som forenkler rutine for inspeksjonspersonalet.
  
Ved bruk av laserpekeren og den trykkfølsomme skjermen kan man analysere tilstander ved hjelp av funksjoner som spektrumsanalyse, temperaturmåling (ved hjelp av et infrarødt termometer) og bildetaking av målepunktene.

Man kan også lagre måledata, lyd, bilde, generere rapporter og gjennomgå historiske data. 
  
Ultraprobe 15.000 TOUCH gir brukeren mulighet til å lokalisere feil i mekaniske og elektriske applikasjoner lenge før feilene oppstår.

Instrumentet kan også brukes til energibesparelser.

Ved å lokalisere og analysere lekkasjer får man et bilde av energiforbruk pluss CO2-emisjoner.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1