Tips redaksjonen
02.02.2011

Halve skolen varmes fra jorden

Når elever og lærere ved Midtbygda skole i Røyken kommune i Buskerud entrer klasserommene fra neste høst, vil varme fra berggrunnen sørge for halvparten av oppvarmingen.

For å varme opp skolebygningene og skolens idrettshall trengs det å tilføres nesten 1 GWh energi i året, (1 gigawattime = 1 million kilowattimer).

Ved å bygge en varmepumpebasert varmesentral med tilhørende nærvarmenett vil litt over 0,5 GWh, altså halvparten av energibehovet til oppvarming, dekkes fra varme i grunnen.
  
– Disse 0,5 gigawattimene er den fornybare energien, som man ellers hadde måttet ta enten fra strømnettet, eller skaffet ved f.eks. oljefyring, sier Trond Bratsberg hos Enova.
  
Enova har gitt støttetilsagn på 418 200 kroner til prosjektet, som er en del av rehabiliteringen av Midtbygda skole.


50 prosent klimakutt
Dette er tiltak under Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum kommuner 2010–2013, der et mål er at kommunenes egen virksomhet skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent og sitt energiforbruk med 20 prosent innen 2020 i forhold til 2007-nivået.  
  
Energiforbruket i kommunale bygninger i Røyken kommune lå i 2007 på 14,7 GWh, ifølge kommunens klimaplan.
  
Det er Røyken kommunes heleide eiendomsselskap Røyken Eiendom AS som er byggherre for Midtbygda skole.

Leder for eiendomsutvikling i Røyken Eiendom, Bjørn Walter Jensen, forklarer at byggingen av en varmepumpe krever større investeringer i utbyggingsfasen enn en utbygging uten energisparetiltak.
  
– Men på lengre sikt er investering i egen, fornybar energikilde mye mer lønnsom enn om all strømmen skulle ha vært levert over nettet.

Og tilskuddet fra Enova er viktig fordi det bidrar til å redusere kapitalkostnadene i prosjektet. Det er kjærkomment i oppstartsfasen, sier Jensen.
  
Prosjektet inkluderer rehabilitering av den gamle skolen og nybygg samt den nye varmesentralen og en ny idrettshall.

Byggene tas i bruk etter hvert som de blir ferdige utover vinteren 2011, og fra skolestart høsten 2011 skal alt stå ferdig.


Bygger energisparekompetanse
Røyken Eiendom arbeider hele veien tett sammen med skolens ledelse og har tilbudt skolen å samarbeide om egne undervisningsopplegg for elevene om energiprosjektet.

Midtbygda skole dimensjoneres for 28 klasser.
  
Røyken Eiendom står for all utbygging for kommunen, og dette er selskapets andre prosjekt med fornybar energi.
  
– Vi får stadig mer erfaring og ser på oss selv som en utbygger med spesialkompetanse på fornybarprosjekter, sier Bjørn Walter Jensen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1