Tips redaksjonen
16.12.2010

Gulvvarme + tregulv = sant!

Gulvvarme kan fungere fint sammen med både massivtre og parkett. En viktig forutsetning er at temperaturen ikke blir for høy, og at varmen fordeles jevnt over hele gulvet.
Gulvvarme gjør det lunt rundt beina og gir en jevn og god varme i rommet.
Stadig flere velger derfor å installere gulvvarme ved rehabilitering og i nybygg.

Sammen med det vanligste gulvmaterialet vi har – parkett – vil gulvvarme fungere fint, under forutsetning av at temperaturen ikke blir for høy, at den er jevn over hele flaten, og at fuktsperre installeres.


Skadelig varme

– Temperaturen på gulvets overflate får aldri overskride 27 grader. Dette gjelder også under tepper og møbler, sier Peter Lindström ved teknisk service hos Forbo Flooring.

Makstemperaturen gjelder faktisk for alle gulvtyper – tregulv, parkett, laminat, vinyl og fliser.
  
– Også ved massive tregulv vil varmegulv være mulig, men det er teknisk avansert å regulere og å utforme varmegulvene på riktig måte.

Derfor anbefaler vi alltid at fagfolk konsulteres før hver installasjon, sier markedskoordinator Katharina Sølvberg hos Södra Interiör, som leverer massive gulv i blant annet furu.
  
For høy varme over lang tid kan i verste fall permanent skade gulvmaterialet.

– Ved temperaturer over 27 grader kan vi ikke garantere at parketten holder seg innenfor akseptable toleranser for sprekker, konkavitet og stavslipp.

Vedvarende for høy temperatur kan føre til at limet mattes ut og slipper, sier Peter Lindström.
  
Det er spesielt viktig å ikke ha store, tykke tepper på gulvet, eller svære møbler med tett bunn, f.eks. store bokreoler.

Disse vil stenge inne varmen lokalt, noe som fører til at oppvarmingen av rommet blir dårlig.

Systemet vil da, hvis gulvvarmen ikke er regulert på riktig måte, pøse på med mer varme, slik at temperaturen under tildekningen blir for høy, mens rommet ikke blir tilstrekkelig varmet opp.


Elektrisk eller vannbåren?

Det finnes to typer gulvvarme på markedet: vannbåren og elektrisk. Begge typene kan fungere godt sammen med massivtre og parkett.

Det er ikke typen gulvvarme, men temperaturen som er avgjørende!
  
– Uansett varmegulvstyper er det viktig at temperaturen blir jevn over hele gulvet, sier Peter Lindström.
  
Ved installasjon av gulvvarme under tregulv skal det alltid benyttes gulvføler med makstemperaturbegrensing.
  
Montering av gulvvarme skal for øvrig alltid utføres av autorisert henholdsvis elektriker eller rørlegger.


Fuktsperren viktig
Under alle varmegulv skal det installeres en dampsperre eller en fuktsperre som forhindrer at varmen trekker fukt fra undergulvet opp gjennom gulvmaterialet.

Dette gjelder både for gulv mot grunn og i etasjeskillerne over, og uansett hvilket materiale den bærende konstruksjonen er laget av.
   
Under tregulv legges gjerne diffusjonstett plastfilm. Under gulv som skal limes fast fungerer det dårlig, og ved fliser velges heller en smøremembran.

Disse kan imidlertid ødelegges av temperaturer over 27 grader, og derfor gjelder makstemperaturen også for de keramiske gulvmaterialene, som jo i seg selv tåler både varme og fukt.
 

Mer bevegelser

Tre er et levende materiale som sveller og krymper med endringer i luftfuktigheten. Fuktbevegelsene vil være større i et rom med varmekabler enn i et uten. _

Variasjonene fører til skjemmende sprekker mellom gulvbordene eller ved veggen under vinterhalvåret, mens gulvet kan være helt tett om sommeren og høsten.
  
Varmeslyngene øker raskt temperaturen nærmest gulvet, og gjør uttørkingen av trematerialet både hurtigere og kraftigere.

Formforandringene vil være tre ganger så store store tvers over fiberretningen som langs med, og et heltregulv beveger seg mye mer enn lamellparkett og laminatgulv.
  
– Et vanlig parkettgulv vil bevege seg 1,5 mm per breddemeter.

Når parkett legges over varmegulv, er det meget viktig å følge produsentens leggeanvisninger.

Gulvene skal deles ved hvert rom, og store gulvflater må deles opp med dilatasjonsfuger. Dessuten må gulvet legges med klaring mot vegg, sier Peter Lindström.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1