Tips redaksjonen
16.12.2010

Brukte kapsler er en gullgruve

Det er fasit etter en fersk samarbeidsavtale mellom det amerikanske selskapet TerraCycle og svenske Kraft Foods.
De brukte, innsamlede kapslene vil bli brukt til produksjon av blant annet håndvesker og høyttalere.


Privatpersoner og skoler
Målgruppen for innsamling av Gevalias ”Tassimo” kaffekapsler er svenske husholdninger og skoler.
  
– Disse kan allerede nå melde seg til vår hjemmeside og begynne å samle. Man får tilsendt en gratis pose, og siden sender man kapslene til oss.

Deretter går de til et lager, der vi separerer og sorterer, forklarer Chris Baker. Han er ansvarlig for TerraCycles virksomhet i Europa.
  
Det hører med til historien at det for hver kapsel som samles inn i Sverige, blir donert ti øre til veldedighetsorganisasjonen Rainforest Alliance.
  
TerraCycle er forbauset over manglende alternativer på området.
  
– Ja, det overrasker oss at det ikke fins noen andre som sikter seg inn på dette avfallet, sier Chris Baker.


Sterk vekst
Forretningsideen kan synes enkel: å engasjere forbrukerne til å samle inn resirkulerbare materialer og deretter la gjenvinningsaktører og andre samarbeidspartnere gjør hovedjobben.
  
Men TerraCycles evne til å finne innovative løsninger er åpenbart vellykket: På ni år har selskapet, som startet virksomheten i USA, vokst til en virksomhet med 6,5 millioner USD i omsetning (2009).
  
I fjor utvidet firmaet interesseområdet til Storbritannia, Brasil, Mexico og Canada. Nå står Sverige og Irland for tur.

Nylig ble firmaet TerraCycle Sweden AB registrert i Stockholm. Chris Baker kalkulerer med en omsetning på nærmere 13 millioner dollar i de to landene alene.
  
Neste steg blir tilsvarende etablering i Frankrike og Tyskland.

Innen utgangen av 2011 er den europeiske omsetningsprognosen satt til intet mindre enn 20 millioner dollar.

Kilde: FoodMonitor/PackNews

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1