Tips redaksjonen
16.12.2010

Tetra Pak setter FSC-merking på norske frokostbord

Tetra Pak, verdens ledende produsent av kartongemballasje til matvarer, lanserer emballasje produsert av sertifisert trevirke, merket med FSC (Forest Stewardship Council).
I første omgang gjør Tetra Pak FSC-merking tilgjengelig for over 250 millioner kartonger på det norske markedet.

Dette tilsvarer mer enn tre firedeler av salget i Norge.

Sertifiseringen er derfor en viktig del av Tetra Paks miljø- og klimasatsning og kan etterhvert være å finne på norske frokostbord i 2011.

– I tråd med vår forretningsstrategi øker vi nå tempoet i bærekraftig skogsdrift. I tillegg til å tilby klimasmart emballasje ser vi et behov i markedet for å sertifisere de fornybare råvarene våre gjennom FSC.

Initiativet gir kundene våre muligheten til å styrke sine egne merkevarer, sier miljøansvarlig i Norge, Tom Bjøre.


Kan benyttes av alle Tetra Pak sine kunder

Merkeordningen kan benyttes av alle Tetra Pak sine kunder i Norge og tilbys dermed som en viktig komponent i deres miljøarbeid.

Ved å velge FSC-sertifiserte produkter kan produsenter, forhandlere og forbrukere bidra til å sikre gode arbeidsforhold, ta vare på det biologiske mangfoldet og bidra til å utvikle en langsiktig og god utnyttelse av verdens skogsressurser.
  
– Tetra Pak gjør FSC-merket emballasje tilgjengelig for de fleste typer kartonger de leverer på det norske markedet.

Dette er et viktig skritt på veien mot målet vi har satt oss, nemlig at alle Tetra Paks kartonger skal være produsert av sertifisert skogsråvare.

Vi håper flest mulig av våre kunder nå vil benytte den unike muligheten det er å være tidlig ute med bruken av dette merket i Norge, oppfordrer Bjøre.


Bred støtte
FSC-merking er det sertifiseringsorganet for skogsdrift med bredest støtte fra verdens miljøorganisasjoner.

FSC-organisasjonen ser frem til den brede lanseringen av FSC fra Tetra Pak.
  
– Det er et nødvendig skritt mot et bærekraftig samfunn at en så stor aktør som Tetra Pak introduserer FSC-merkede varer for så mange forbrukere.

Ved at varen bærer en FSC-logo, kan forbrukerne nå være trygge på at emballasjen kommer fra et bærekraftig drevet skogbruk.

FSC-systemet er med på å sikre fremtiden og levestedene for mange truede arter i verdens skoger og passer særlig godt med at 2010 er verdens naturmangfoldår, sier Christian Pedersen, FSCs kontaktperson i Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1