Tips redaksjonen
16.12.2010

Buddy først ute med fornybar strøm på tanken

Det norske selskapet Pure Mobility, produsent av det elektriske bykjøretøyet Buddy, har signert en samarbeidsavtale med ECOHZ, en av Europas største leverandører av fornybar strøm med opprinnelsesgaranti.
Pure Mobility blir med denne avtalen den første kjøretøyprodusenten som garanterer fornybar strøm for sine kunder. 

Avtalen mellom Pure Mobility og ECOHZ garanterer samtlige kunder av Buddy fornybar strøm på tanken i to år fra kjøpsdato.

Kundene kan selv velge å fortsette avtalen for sitt eget kjøretøy etter endt periode.

I tillegg til at strømmen er dokumentert fornybar, avsettes det et beløp per kjøretøy som hvert år vil reinvesteres i prosjekter som er med på å skape ny energiproduksjon fra fornybare kilder.
  
– Dette er et meget spennende samarbeid som jeg tror begge parter ser frem til, uttaler VP Marketing & Sales, Jan Svaheim i Pure Mobility.

– Å kunne garantere fornybar strøm for alle våre internasjonale kunder tror vi ikke bare et riktig steg, men også et viktig steg for oss som produsent.

Og når det skal fattes beslutning om hvor de avsatte midlene per kjøretøy skal investeres, ønsker vi at våre kunder skal få ta del i prosessen.
  
Administrerende direktør i ECOHZ AS uttaler: – Avtalen med Pure Mobility er svært viktig for oss, men også for bransjen.

Ikke bare vil de sikre sine kunder et rent og fornybart produkt, men de går skrittet lenger ved å avsette konkrete midler til utbygging av mer fornybar energi.

Dette er fremtiden.


Slik fungerer opprinnelsesgaranti
For hver fornybare kilowatttime produsert utsteder en strømprodusent en såkalt opprinnelsesgaranti i henhold til EUs strenge regelverk.

Opprinnelsesgarantien omsettes i et åpent europeisk marked og garanterer at en bestemt mengde strøm er produsert fornybart og fysisk tilført strømnettet.

Jo flere aktører som velger aktivt å gå ut og kjøpe fornybar strøm med opprinnelsesgaranti, desto høyere vil etterspørselen bli for fremtidige, bærekraftige produksjonsmetoder.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1