Tips redaksjonen
16.12.2010

GE kjøper 25 000 elbiler innen 2015

GE skal kjøpe 25 000 elbiler innen 2015. Bilene skal benyttes i GEs egen flåte og til selskapets Capital Fleet Services-virksomhet.
Dette utgjør den største enkeltsatsingen på elbil noensinne.

GE kommer til å bytte ut minst halvparten av sin globale flåte på 30 000 kjøretøy og i samarbeid med sine flåtekunder ta i bruk minst 25 000 elbiler senest 2015. 

GE kommer innledningsvis til å kjøpe inn 12 000 GM-biler, først ut er Chevrolet Volt i 2011.

Deretter legges ytterligere biler til i takt med at produsentene ekspanderer sine elbilporteføljer.

GE og deres partnere kommer til å dra nytte av en blanding av ulike elbilteknikker for å kunne håndtere de ulike behovene.

De første eksemplarene av Chevrolet Volt ruller av båndet denne måneden, og andre bilprodusenter holder på å få ut sine elbiler på markedet.

GE kommer dermed til å ha et stabilt grunnlag for oppstarten av den infrastrukturen som er nødvendig for at de 65 000 flåtekundene skal kunne ta i bruk elbiler og håndtere sine flåter.


Tilbyr infrastrukturløsninger
GE eier en av verdens største kjøretøysflåter, driver en ledende Fleet Management-virksomhet og tilbyr en omfattende portefølje av produktløsninger for alle deler av infrastrukturutviklingen for elbiler, blant annet ladestasjoner, kretsbeskyttelsesutstyr og transformatorer.

Det innebærer at GE kan lede an en bred satsing på elbiler og generere vekst for sin virksomhet.
  

– Elbilteknikken er her og er klar for å tas i bruk. Vi ser fram imot konverteringen sammen med partnere som GM og våre flåtekunder, sier GEs administrerende direktør og styreformann, Jeff Immelt.

– Ved å elektrifisere vår egen flåte kan vi påskynde utviklingen, øke bruken og flytte elbilen fra forventning til handling.
  
– Vi utvikler teknologi som berører alle deler av infrastrukturen for elbiler og leder overgangen til et smartere strømnett, sier Immelt.

– Denne overgangen kommer til å være bra for selskapet og for våre aksjonærer.

En bred satsing på elbiler kommer også til å påskynde innovasjonene innenfor ren energi, styrke energisikkerheten og gi økonomiske resultater.

GEs virksomhet, deriblant Capital Fleet Services, Energy samt Licensing & Trading, kommer til å dra fordeler av et voksende kjøretøysmarked som kan gi opp til 500 millioner dollar i inntekter til GE i løpet av de neste tre årene.

I dette har man også inkludert det raskt voksende markedet for GEs ladestasjon, WattStation.


Tillit til Volt
GMs administrerende direktør Dan Akerson sier: – GEs satsing speiler en tro på at elbilen er en høyst reell teknikk som kan minske utslippene og vår avhengighet av olje.
Det viser også deres tillit til Chevrolet Volt, som vi kommer til å levere til privatkunder i slutten av året.

Vi er glade for at Volt kommer til å spille en viktig rolle i dette programmet.

Det vil stimulere til økt innovasjon og gi fordeler til våre selskap, våre kunder og samfunnet som helhet. 
  
Fred Smith, styreformann og administrerende direktør i FedEx samt medlem i Electrification Coalition, sier: – Med mer enn 16,3 millioner kjøretøy i virksomhet i 2009 kan nasjonens flåte få positive ringvirkninger på batteribransjen og blant OEM-leverandørene.

Ved å kjøpe disse elbilene bidrar GE til å øke produksjonen. Dette kan igjen bidra til å redusere prisen på bilene og komponentene.

I tillegg vil det medvirke til at elbilen blir et mer selvfølgelig og akseptert alternativ for allmennheten. Dette er bra for GE, bra for vår økonomi og bra for vårt land.


Erfarings- og opplæringssentre

GE vil også etablere to erfarings- og opplæringssentre for elbilkunder som skal gi kunder, ansatte og forskere direkte tilgang til elbiler og utviklingsteknikker. 

Det ene kommer til å ligge utenfor Detroit, i Van Buren Township i Michigan, og inngå i GEs Advanced Manufacturing and Software Technology Center.

Det andre kommer til å være tilknyttet GEs hovedkontor for Capital Fleet Services virksomheten i Eden Prairie i Minnesota.

Flere sentre kommer til å presenteres i løpet av 2011.

Sentrene skal følge opp og evaluere bilenes prestasjonsevne og ladningsoppførsel, føreregenskaper, servicebehov og driftseffektivitet.

De skal også gi muligheten til å oppleve mange ulike produsenter og modeller samt gi ny innsikt om bruk av elbiler.
  
Dette omfattende elbilprogrammet er en del av GEs Ecomagination-strategi. Strategien går ut på å påskynde utviklingen og igangsettingen av teknikk for ren energi via innovasjon og FoU-investeringer.

Et program for å undersøke beredskapen for elbiler har allerede blitt lansert på ecomagination.com og skal hjelpe kommuner, kunder og enkelte til å kunne ta i bruk elbiler. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1