Tips redaksjonen
28.11.2010

Realfag via nettstudier

Prognosene for fremtidig arbeidsmarked viser at det vil bli økt behov for kompetanse innenfor realfag og teknologi.
Samtidig er trenden at mange unge sliter med realfag, og stadig færre velger seg en utdanning innenfor denne studieretningen. Kan nettstudier være løsningen?

Kunnskapsdepartementet har, i samarbeid med Nasjonalt forum for realfag, utviklet realfagsstrategien ”Realfag for framtida, 2010–2014”, som har som mål å øke interessen for og gjennomføringen av realfag på alle nivåer, fra barnehage og skole til forskning og arbeidsliv.


Nettstudier gir resultater
– Erfaringene viser at mange som sliter i det ordinære skoleløpet, får gode resultater gjennom nettstudier, sier rektor ved NKI Nettstudier Svein Qvist-Eriksen.
  
– Muligheten til å studere i eget tempo, kombinert med tett personlig oppfølging fra lærer og studieveileder gir mange en følelse av mestring de ikke har opplevd tidligere.

Dette skaper motivasjon og ikke minst resultater for den enkelte student.


Ta realfag på ditt nivå
NKI Nettstudier tilbyr nå realfag på en rekke nivåer ved sin nettskole. Her kan du blant annet ta matematikk og fysikk for å oppnå spesiell studiekompetanse, som er kravet til mange høyere studier.
  
Forkurs for Bachelor Ingeniør gir den nødvendige fordypningen i matematikk og fysikk som kreves for å søke opptak til denne typen Bachelorstudier.
  
Sliter du med matematikk på et mer elementært nivå, tilbyr NKI Nettstudier forkurs i matte for videregående skole, som gir en grunnleggende forståelse.

Mangler du generell studiekompetanse, kan du også ta dette som nettstudier.
   
Fordelene med nettstudier er mange; det er alltid ledige studieplasser, du kan starte når du ønsker, og studere når og hvor du vil.

Ved NKI Nettstudier får du dessuten tilgang til en rekke unike læringsverktøy, og du får en personlig oppfølging gjennom hele studiet.

Dette kan være løsningen for mange som sliter med realfag, avslutter Qvist-Eriksen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1