Tips redaksjonen
28.11.2010

Løste rekrutteringsbehovet med egen skole

I følge Energi Norge trenger energibransjen flere kvalifiserte medarbeidere. Spesielt har rekrutteringen til energimontøryrket vært for lav.
Bedriftene har tatt inn for få lærlinger, og de som søker seg til fagutdanninger, har gjerne valgt mer tradisjonelle retninger, for eksempel elektrikerlinje på videregående skole.

Infratek er et av selskapene som har et stort behov for flere fagutdannede energimontører.

De har det derimot ikke vært så lette å få tak i, og derfor måtte selskapet tenke nytt.


Infratekskolen
For å sikre rekrutteringen har selskapet gått til det skrittet å etablere en egen skole. Infratekskolen så dagens lys i fjor, nærmere bestemt på Sørum i Akershus.
  
– Dette er en omfattende satsing for å styrke egen kompetanse i organisasjonen og for å sikre rekruttering for fremtiden.

I en periode på 1990- og 2000-tallet rekrutterte vi for få nyutdannede, slik at vi ikke fikk en kontinuerlig ettervekst av fagkompetanse.

Vi satser derfor nå tungt på kompetanseutvikling i en målestokk som er rimelig unik i Norge, sier Thorolf Ramstad, leder for Infratekskolen.
  
Nå er det andre årskullet på totalt 18 lærlinger i gang med utdanningen. Av disse er ti lærlinger i energimontørfaget, to i elektrikerfaget, to i industrirørleggerfaget, to i industrimontørfaget og to i telemontørfaget.

Sammen har de tilbrakt fem uker på Infratekskolen før de involveres som lærlinger på ulike avdelinger i Infratek.
  
– Vi er blant bedriftene i den norske energibransjen som tar inn flest lærlinger. Dette er en bevisst strategi for oss.

Det gir oss mulighet til å utvikle egen kompetanse internt, og spisse denne kompetansen spesifikt inn mot det organisasjonen har behov for, sier Ramstad.


Bransjen rekrutterer for få
Robert Cowburn, fagsjef for rekruttering i Infratek, mener det er et paradoks at energibransjen trenger flere lærlinger, samtidig som at bedriftene tar inn for få.
  
– Jeg ønsker ikke å rette noen pekefinger til våre konkurrenter og bransjekolleger. Årsakene til den lave rekrutteringen er sammensatte, men situasjonen kan uansett betegnes som spesiell.

Samtidig som ventelistene for å få lærlingplass i Norge har vært lange, har vi tidligere ikke opplevd noe stort trykk fra potensielle søkere.

Jeg mener dette er en utfordring som bransjen må ta på alvor på vegne av energimontøryrket.
  
– Etter at vi tok tak i dette selv, har vi nå et stort antall søkere hvert år, og tilbakemeldingen fra elevene på opplegget vårt er svært gode.

Vi ønsker i alle fall å bidra til at unge får sjansen i energibransjen, først og fremst fordi dette er en god fremtidsinvestering for Infratek, sier Cowburn.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1