Tips redaksjonen
28.11.2010

Nytt videreutdanningstilbud i miljøkartlegging av bygninger

Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Senter for eiendomsfag og Hjellnes Consult etablert et nytt kompetansegivende videreutdanningstilbud innenfor miljøkartlegging av bygninger.
Studietilbudet er skreddersydd for praktikere i offentlig og privat sektor, som gjennom bestått eksamen får en unik og dokumenterbar bestillerkompetanse, med 10 studiepoeng fra Høgskolen i Østfold.

Hovedmålgruppene for studiet er byggherrer, rådgivere, entreprenører, kommuner og andre offentlige instanser som er bestillere av avfallsplaner og rapporter for sanering av miljøfarlige stoffer.
 
Etter gjennomført studium skal deltakerne ha kunnskaper om miljøfarlige stoffer generelt og miljøkartlegging spesielt, ha kunnskaper om planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging, kunne lage en miljøkartleggingsrapport og en miljøsaneringsbeskrivelse og  kunne utarbeide en avfallsplan.
  
Undervisningen forestås i hovedsak av Eirik Wærner, som er miljørådgiver og miljøansvarlig i Hjellnes Consult.
  
Studiet tilbys første gang i 2011, med undervisningssamlinger i Oslo 2.–3. februar og 28.–29. mars.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1