Tips redaksjonen
28.11.2010

Norge det mest brannsikre landet i Europa

Norge er mest brannsikkert i Europa. Klare lover og regler gjør at 95 prosent av norske husstander har slukkeutstyr i boligen.
I nabolandene Sverige og Finland har for eksempel bare 50 prosent av husstandene brannslukker, og i Danmark er det tilsvarende tallet bare 30 prosent.

Det er stor forskjell på antall brannsikre hjem i de nordiske landene. Norge er det landet som har lykkes best.

95 prosent av husstandene er utstyrt med brannslukker eller brannslange i samsvar med særskilte krav.
  
– Det som diskuteres om brannsikkerhet i Europa i dag, diskuterte man i Norge allerede på 70-tallet.

Den brannvernloven som Norge har, redder liv og er samtidig en stor besparelse i samfunnet.

Vi merker at husstander som har slukkeutstyr, får kontroll over brannen raskere og ofte klarer å slukke den før brannvesenet kommer frem, sier pressetalsmann Dagfinn Kalheim i Norsk Brannvernforening.
  

Stabil dødsstatistikk
Statistikken taler sitt tydelige språk. Ifølge undersøkelser som er foretatt i de nordiske landene, har bare halvparten av de svenske og finske husstandene brannslukker i hjemmet, og i Danmark har bare 30 prosern av husstandene brannslukker.

Forskjellene skyldes først og fremst de norske bestemmelsene som ble innført i 1990, og som krever at alle boliger skal være utstyrt med godkjent brannslukker eller brannslange.

Ifølge foreløpige tall fra Norsk brannvernforening omkom 34 personer i dødsbranner i Norge i første del av 2010, og det er et tall som har vært relativt stabilt siden bestemmelsene ble innført.

I Sverige, for eksempel, var antallet dødsbranner 69 i første del av 2010, og det er det høyeste tallet siden 2003.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1