Tips redaksjonen
28.11.2010

14 kjøpesentre er blitt Grønt Punkt Senter

I løpet av de siste ukene har 14 kjøpesentre i Steen & Strøm-gruppen blitt Grønt Punkt Senter og styrker med dette sin miljøsatsing.
Det innebærer at 330 butikker på sentrene deltar i ordningen og forplikter seg til å ta miljøansvar.

Når både kjøpesentrene og mange av butikkene nå er merket med Grønt Punkt, viser de nå overfor sine kunder at de tar samfunnsansvaret på alvor.

I fellesarealene på samtlige kjøpesentre informeres det om hva Grønt Punkt betyr, samtidig som kundene blir oppfordret til å velge butikker som er merket med Grønt Punkt.
  
– Vi oppfordrer alle som handler på disse sentrene, til å velge butikker som deltar i en returordning for brukt emballasje, sier adm. dir. i Grønt Punkt Norge Jaana Røine.


Betydelig miljøgevinst
Kjøpesentre som er blitt Grønt Punkt Senter, retter oppmerksomheten mot retur og gjenvinning av brukt emballasje.

Returordningene sikrer at kildesortert emballasje fra næringsliv og private husholdninger ikke kommer på avveie, men i stedet kan gjenvinnes og brukes som en ny ressurs.

De norske returordningene for emballasje bidrar årlig til en reduksjon av CO2-utslipp på mer enn 360 000 tonn.
  
– Vi har igangsatt bransjens mest omfattende miljøprogram der deltakelse i Grønt Punkt-ordningen er et svært viktig tiltak.

Vi er stolte over at våre 14 kjøpesentre er de første Grønt Punkt-sentrene i Europa, sier Country Manager Sigbjørn Hoem i Steen & Strøm.
  
I 2009 ble det til sammen betalt vederlag til Grønt Punkt Norge for 341 000 tonn emballasje. Dette sikrer gjenvinning av plastemballasje, drikkekartong, emballasjekartong, glassemballasje, metallemballasje og bølgepapp.

Grønt Punkt Norge drifter returordningene for drikkekartong, plastemballasje og emballasjekartong, mens Norsk Resy håndterer bølgepapp og Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning tar seg av glass- og metallemballasje.
  
– Vi er meget fornøyde med at så mange er medlem og merker emballasjen med Grønt Punkt. Dette er virkelig et eksempel til etterfølgelse.

Målet må være at samtlige butikker i landets kjøpesentre blir medlemmer i returordningen og deltar i emballasjedugnaden til beste for miljøet, og for å unngå konkurransevridning, sier Jaana Røine.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1