Tips redaksjonen
28.11.2010

Lager kart over veilys

Nå utarbeides det klikkbare internett-kart over veilys i flere kommuner. Med et tastetrykk kan du selv rapportere defekte lys.

Hittil er slike kart på plass for Oslo, Asker og Bærum. I vinter er også kart for Sarpsborg kommune klart.
  
– Innbyggerne kan selv melde inn veilys som ikke fungerer via det klikkbare kartet på Internett. Senere kan de sjekke status for reparasjon eller bytte av lampe, sier senioringeniør Øystein Johansen i ÅF.
  
ÅF har levert administrasjonssystemet til Sarpsborg kommune.
  
– Det nye kartet vil gi oss en god dokumentasjon på hvordan veilysenes tilstand er til enhver tid.

Det er tidsbesparende for oss og godt nytt for kommunens innbyggere, sier rådgiver Knut Geir Bjerke i Sarpsborg kommune.


Klikk på lampen
Det nye webbaserte kartet har alle kommunens 7000 veilys inntegnet, komplett med status for hver enkelt lampe.

Ved eventuelle feil på lampen kan publikum finne den aktuelle lampen igjen på kartet og klikke på den.

Entreprenøren får automatisk beskjed om at lampen må utbedres. Samtidig legges det ut informasjon på nettkartet om når lampen blir reparert.
  
– Den direkte innrapporteringen på Internett sparer servicetorget for mange henvendelser. Folk kan fremdeles ringe inn til kommunen om feil på veilys, men vi oppfordrer dem til å gjøre det selv på Internett, sier Bjerke.
  
Det er kommunene som har ansvaret for veilysene, mens entreprenører er ansvarlige for at feilrettingen blir gjennomført til rett tid.


Store muligheter
– Applikasjonen gjør det enklere for kommunene å se til at jobben blir gjort til rett tid av entreprenøren.

Dermed ligger det til rette for kjappere og mer smidig vedlikehold av veilysene, sier Øystein Johansen i ÅF.
  
Han sier at mange kommuner har begrensede ressurser til drift og vedlikehold av veilys, men det er en viktig kommunal oppgave.
  
– Svikter veibelysningen, kan det i verste fall gå ut over innbyggernes sikkerhet.
Senioringeniøren i ÅF tror interaktive kommunale kart vil bli mer vanlig fremover.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1