Tips redaksjonen
02.11.2010

Fremtidens lakseemballasje

I 2009 ble det eksportert 834 000 tonn laks, og om man antar at det ligger 20 kilo laks i hver enkelt fiskekasse, blir dette i overkant av 40 millioner fiskekasser.
Et uhåndgripelig stort tall. Nå har Inventas gjennomført oppgaven med å redesigne den 30 år gamle fiskekassen.


Fjernet lokket
Sammen med EPS-produsentene BEWI og Vartdal har Investas i Trondheim utviklet et nytt emballasjesystem med ulike bokser i ekspandert polystyren og en spesialdesignet pall.
  
I tillegg til den fysiske designen er det også utviklet et patentert produksjonssystem som gjør det mulig å feste en film til EPS-emballasje, noe som gjør de tidligere lokkene overflødige.


Betydelig økonomisk gevinst

De økonomiske gevinstene er betydelige med det nye emballasjesystemet. Å erstatte fiskekassens lokk med den nye filmen gir en innsparing på 1–4 kroner pr. komplett kasse.

Om man ser på det totale fiskekassemarkedet i Norge, gir dette en potensiell innsparing på 100 millioner kroner for næringen.

Enklere produksjon og transport er da ikke tatt med i beregningen.


Bedret miljøregnskap

Vektreduksjonen ved å ta bort lokk og redesigne emballasjen har ikke bare ført til en økonomisk gevinst.

Livssyklusanalyser gjennomført av MISA viser at man kan redusere CO2-utslippet ved flyfrakt med inntil 10,6 prosent og 6,2 prosent ved landtransport, noe som blir store tall når man ser tilbake på totalvolumet som transporteres rundt omkring i verden.
  
EPS BOX blir i løpet av høsten tatt i bruk av en av verdens største lakseprodusenter.

Om prøveproduksjonen viser seg å bli vellykket, kan vi se for oss en revolusjon innenfor oppdrettsnæringen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1