Tips redaksjonen
02.11.2010

Technopriser 2010: Hedring av designere og innovatører

Designerduoen Anderssen og Voll fikk designprisen under årets Technoport i Trondheim, der det for øvrig ble utdelt fire gründerpriser for nyvinninger.
Statoils forskningspris gikk til NTNU-professor Curtis Hays Whitson.
 
Fem priser og 750 000 kroner ble delt ut til landets dyktigste teknologer under årets Technoport Awards 2010 i Trondheim 23. september.

Landets fremste designere, teknologiforskere og -gründere var samlet.
   
Og noen av dem kom for å motta en dose ære, berømmelse og penger.

Technoport Awards gikk av stabelen for sjette gang, og opptredener fra spennende artister dannet rammen rundt den etterhvert presitsjetunge prisutdelingen.
   
Technoport-prisene tildeles i tre kategorier: Ung Innovasjonspris, pris for innovativ miljøteknologi og Technoports designpris.

I tillegg tildeles NTNUs og SINTEFs teknologipris og Statoils forskerpris.
 

Årets pristildelinger:
 
Technoports designpris: Anderssen og Voll
Designerduoen Anderssen og Voll, tidligere gründere og partnere i Norway Says, fikk designprisen for møbelkolleksjonen EVA.
   
EVA er designet for Juvet Landskapshotell på oppdrag fra Nasjonale Turistveier, i samarbeid med LK Hjelle Møbler og tekstilprodusenten Innofa i Nederland.

Konseptet fokuserer på relasjonen mellom folk, arkitektur og natur og er inspirert av en tradisjonell, norsk arketyp: kubbestolen.
 
Technoports pris for innovativ miljøteknologi: Ocean Saver AS
Vannorganismer som blir overført til områder der de ikke forekommer naturlig, er ansett som en av de største truslene mot biomangfoldet.

Spredningen av skadelige organismer kan forårsake uopprettelige endringer, som kan påvirke folks helse og havenes økobalanse.
  
Skipenes bruk av ballastvann er den vanligste måten hvor fremmede organismer blir brakt til nye økosystemer.

Dette er den største forurensningsutfordringen shippingindustrien har i dag.
   
OceanSaver Ballast Water Treatment System kombinerer fysiske prosesser som utsetter ballastvannet for flerstøts-pulsbølger som gjør vannet supermettet og oksygenfattig gjennom ferden og samtidig uskadeliggjør en mengde organismer.
 
Ung innovasjonspris 2010: Marte Aspnes, Cerpotech AS
Cerpotech er en ung teknologibedrift med utspring fra NTNUs Institutt for Materialteknologi.

Bedriften har utviklet en metode for industriell produksjon av avanserte, keramiske pulvere til svært høy kvalitet.
  
Cerpotech utvikler nye materialer med helt spesielle egenskaper som ennå ikke finnes på det kommersielle markedet.

Materialene brukes i innovativ teknologi som brenselceller, katalytiske membraner og annen energirelatert teknologi og kan bidra til å muliggjøre ny og mer miljøvennlig energiteknologi.
  
Cerpotechs produkter anvendes i dag blant annet til å erstatte miljøskadelig bly i elektronikkindustrien samt i materialer innenfor fornybar energi som brenselsceller.   
  
Cerpotech har bygd opp sin første produksjonslinje for småskalaproduksjon og leverer allerede til kunder i Europa og USA.
 

NTNUs og SINTEFs teknologipris: Nacre AS
Nacre AS er nominert for QUIETPRO+ Intelligent Hearing System. QUIETPRO+ Intelligent Hearing er helautomatisk hørselsvern- og kommunikasjonsutstyr.

QUIETPRO+ forbedrer de avgjørende stadiene av kommunikasjon i støyende omgivelser og beskytter samtidig brukeren fra kompleks og skadelig støy – uten å overbeskytte.
  
QUIETPRO+ har blitt brukt i stor skala av den amerikanske marinen, spesielt i Irak.
 
Statoils forskningspris: Professor Curtis Hays Whitson ved NTNU
Whitson får Statoils forskerpris 2010 for sine bidrag til kunnskap om utvinning av gassfelt og økt utvinning av oljefelt ved hjelp av gassinjeksjon.

Som professor og gründer har han gjort et stort antall studier for Hydro og Statoil i forbindelse med feltimplementeringer av gassinjeksjon på norsk sokkel og internasjonalt samt studier knyttet til utvinning av gassfelt og til faseoppførsel i reservoarene.
  
Norsk sokkel er verdenskjent for sin høye utvinningsgrad for olje og gass.

På Statfjord-feltet forventer Statoil at over 70 prosent av all tilstedeværende olje blir utvunnet, og på Oseberg-feltet over 60 prosent.
  
Prisen var på 200 000 kroner, samt et kunstverk av Håkon Gullvåg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1