Tips redaksjonen
02.11.2010

Astroamfi åpnet på Teknisk museum

Astronauten Christer Fuglesang åpnet det interaktive Astroamfiet på Teknisk museum i Oslo 23. september.
Reis på bare noen sekunder fra Oslo, ut gjennom vårt solsystem, gjennom vår galakse og videre utover til kanten av det kjente universet, og tilbake!


Besøk planeter
”Reis” ut i universet ved hjelp av avansert datateknologi! Åtte reisemål i rommet venter, og du bestemmer selv hvor du vil dra.

Hva med å besøke en romstasjon eller en planet? Fly rundt og zoom inn!


Nordlys
En halvsirkulær vegg gir en unik opplevelse av å omsluttes av universet.

Du kan oppleve nordlys, årstidene, sol- og måneformørkelse i tillegg til å kunne sjekke ut størrelser og avstander i verdensrommet.


Satellittdata
Programmet er koblet mot nettet og henter reelle satellittdata om jordkloden, for eksempel befolkningskonsentrasjoner, havtemperaturer, avskoging, vulkanske aktiviteter osv.

Ved hjelp av satellittdataene kan det i tillegg lages programmer som tar for seg klima- og samfunnsrelaterte utfordringer på vår egen planet.
  
Etter hvert som planeter utenfor vårt eget solsystem oppdages (såkalte eksoplaneter), vil disse også automatisk hentes inn i programmet.

Det tekniske systemet, UniView, er utviklet av det svenske firmaet SCISS.

Programmet benyttes på planetarier og vitensentre verden rundt.


Undervisning og forestillinger

I astroamfiet blir det undervisning i astronomi for skoleklasser, forestillinger for helge- og feriebesøkende og spesialforestillinger for turister.

Det er tribuneplass til rundt 20. Maksimal kapasitet er 30–35 personer.
  
Undervisningsprogrammene i astroamfiet tar for seg alle deler av lærerplanmålene i astronomi.

Elevene skal bli kjent med vårt eget solsystem og jorda, samt det ytre verdensrom. Forskning og teknologi knyttet til verdensrommet skal også berøres.

Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver.


Målgrupper
Målgruppen for undervisningen er i første omgang ungdomskoleekever, men programmet er så avansert at det andre steder også brukes i undervisning helt opp på universitetsnivå.

Rose planetarium ved Natural History Museum i New York står bak den faglige kvalitetssikringen av innholdet.

Der bruker også astronomiforskere dette programmet i sin forskning.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1