Tips redaksjonen
02.11.2010

Få norske ledere på skolebenken

Bare fire av ti norske ledere føler de får nødvendig tilgang på kompetanseheving. Det er langt under de beste i Europa.
I en undersøkelse gjennomført blant norske ledere på vegne av arbeidstakerorganisasjonen Lederne, svarer bare 41 prosent at de blir tilbudt kurs og utvikling som fremmer faglig kompetanse.
  
Undersøkelsen er laget av Great Place to Work Institute og omfatter mer enn 5500 virksomheter på verdensbasis.

Blant de 100 beste virksomhetene i Europa svarer hele 88 prosent av lederne ja på dette spørsmålet.


– Vanskelig å få støtte

– Dette er et område der vi fremdeles har en lang vei igjen å gå.

For å henge med i toppen er det viktig at norske bedrifter begynner å se på videreutdanning av sine ledere som en investering og ikke bare en utgift, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.
  
Arbeidsgiverorganisasjonen Lederne har om lag 16 000 medlemmer blant norske ledere og har i dag et bredt tilbud for kompetanseheving innenfor ledelsesfaget.

Brekke forteller at kursene er svært populære.
  
– Tilbakemeldingen på disse kursene er at de er svært nyttige, men at mange dessverre opplever at det er vanskelig å få støtte i bedriften til å bruke midler på slike tiltak, sier han.


Lønnsom kompetanse
Siden norsk næringsliv møter stadig mer internasjonal konkurranse, er det viktig at lederne ikke havner i bakleksa.
  
– Det at mennesker er bedriftens viktigste ressurs, har lenge vært en uttalt sannhet, men ikke alle ledere etterlever dette i praksis.

Stadig flere studier viser at satsing på mennesker og kompetanse ikke bare skaper større motivasjon og bedre arbeidsmiljø, men også er økonomisk lønnsomt for virksomheten, sier Brekke.


Variert på toppen

62 prosent av de norske lederne i undersøkelsen mener at deres egne ledere er kompetente til å lede virksomheten de jobber i.
  
– Jeg vil ikke si at dette er skremmende lavt, men snur man på figuren, betyr jo dette at nesten fire av ti ledere mener virksomheten deres ledes av noen som ikke burde sittet i den stolen. Det er altfor mange, sier Brekke.


– Dobbel ulykke

Undersøkelsen ble presentert på Ledernes seminar i Bergen i september, der også norsk ledelse gjennom de siste 100 årene ble belyst.
  
– Historisk sett ser vi at den som er best i faget i en bedrift, ofte blir løftet opp som leder, selv om vedkommende kanskje ikke egner seg for ledelse i det hele tatt.

Dette blir da dobbel ulykke, både fordi man mister sin beste medarbeider, og fordi de ansatte får en inkompetent leder, forklarer Brekke.

Han tror at selv om dette er en gammel problemstilling, er den like gyldig i dag.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1