Tips redaksjonen
02.11.2010

Nettverksbygging et obligatorisk fag?

– Nettverks- og relasjonabygging bør være et obligatorisk fag i skolen, men har ennå ikke blitt handelshøyskolekrav. Det er på tide at det endrer seg, sier Ivar Gaute Strøm i BNI Norge.
I en undersøkelse blant mer enn 2500 personer fra næringslivet over hele verden sa 75 prosent at de gjorde det meste av sine forretninger gjennom nettverk og anbefalinger.


Lite utdanning

BNI har selv nylig gjort en spørreundersøkelse blant mer enn 1400 personer fra næringslivet, og 88 prosent av dem som ga tilbakemelding, sa at de aldri hadde hatt utdanning som dekket temaet nettverksbygging.


Mangel på suksess
– Utvikling og bevisstgjøring av et godt nettverk en vesentlig faktor i det å oppnå mer suksess i livet, i skolegangen og på jobben.

Nettverk og relasjoner er blant de viktigste virkemidlene en gründer har for å utvikle sine firmaer, men man har ikke anledning til å lære dette på høyskoler eller universiteter rundt om i verden.

Selv ikke de enkleste virkemidlene for å bygge et nettverk er en del av pensum, sier Ivar Gaute Strøm.


Henger etter

– Nordmenn begynner etter hvert å bli bedre til å utvikle nettverkene sine, selv om vi henger langt etter de fleste land.

Nordmenn er flinke til å benytte seg av sosiale medier, men har fortsatt langt igjen til å bli gode til å gjøre dette til en viktig strategisk del av vår utdanning og forretningsdrift, avslutter Ivar Gaute Strøm. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1