Tips redaksjonen
02.11.2010

Søketjenesten Kvasir fyller 15 år

I år er det 15 år siden den norske søketjenesten Kvasir ble etablert av en gruppe fremoverlente IT-ildsjeler i Forskningsparken i Oslo.
I dag besøker mer enn én million nordmenn Kvasir ukentlig.

Dermed er Norge ett av få land i verden der befolkningen har omfavnet en nasjonal utfordrer til internasjonale søkemotorer som Google og Yahoo.

8. september lot Kvasir 15-åringer teste Internett slik det fungerte for 15 år siden.

I anledning 15-årsjubileet lot Kvasir i samarbeid med Teknisk Museum onsdag 8. september 15-åringer fra Kastellet Skole i Oslo teste Internett slik det fremstod i 1995.
Dette ga en del frustrasjon og morsomme kommentarer fra 15-åringene, som ikke kjente seg igjen på nettet fra den tiden de ble født.

– Hvor er Facebook liksom?
  
– Dette er veldig annerledes enn hva jeg er vant til, og jeg kan ikke helt se for meg Internett uten Facebook, forklarer 15-åringen Eirik Jørgensen.
  
– Det er liksom ikke så mye å gjøre på nettet med den her, synes Ragnhild Kyvik Bauge, når hun tester PC-en fra 1995.


Blant de aller første

Den første utgaven av Kvasir ble lansert av det lille foretaket Oslonett som en manuelt redigert tema- og innholdskatalog med oversikt over alle nettsider i 1995.

Dermed var Kvasir en av de aller første norske nettsidene som ble etablert for å hjelpe norske internettbrukere ut på The World Wide Web.
  
– Internett var veldig nytt for nordmenn i 1995, og få forstod hvordan det kunne brukes og til hva.

Dette dannet grobunn for etablering av startsider, temakataloger og søketjenester.      

Kvasir var blant de aller første tjenestene utviklet spesielt for nordmenn.

Veien fra den spede starten i 1995 til dagens Kvasir, med mer enn én million ukentlige brukere, er nesten som et eventyr, sier Ingrid Støver Jensen, produktansvarlig for Kvasir.


Utviklet på ideelt grunnlag av pionerer

Oslonett var et lite miljø av fremoverlente informatikere, deriblant Gisle Hannemyr og Steinar Kjærnsrød.

Selskapet ble etablert på et uformelt møte på Institutt for Informatikk i Oslo i 1991.   
  
Oslonett bragte på mange måter Internett til Norge. De satte opp sin første webtjener i 1993, var den første produsenten av internettkurs i Norge, stod bak den første OL-nettsiden i verden (Lillehammer i 1994) – og ikke minst: miljøet som i Forskningsparken i Oslo laget den første utgaven av Kvasir i 1995.

Ideen tilhørte Steinar Kjærnsrød, en av landets internettpionerer og fremste internetteksperter:
  
– Bakgrunnen for Kvasir var at vi så et behov for et sted som kunne gi folk oversikt over hva som fantes på Internett.

15 år er en liten evighet i internettsammenheng, og det har forandret seg så mye fra 1995 at det nesten er utrolig at Kvasir fortsatt eksisterer.

Men det er jo selvsagt veldig gøy, og jeg føler en viss ærbødighet over at Kvasir fortsatt er høyst oppegående, sier Steinar Kjærnsrød.


Søketjenester – informasjonssamfunnets nav

De aller fleste nordmenn bruker Internett daglig, og dermed har nettet blitt den kanskje viktigste informasjons- og kommunikasjonskanalen i dagens samfunn.

Temakataloger og startsider eksisterer fortsatt, men ingen tjenester er så sentrale i vår vei ut på Internett som søketjenestene.
  
– Søketjenestenes rolle som nav i informasjonssamfunnet kan knapt underslås. Informasjonsmengden på Internett er som kjent ekstrem, og uten det navigasjonsverktøyet søketjenestene utgjør, ville det være umulig å finne det man søker.

Nordmenn har blitt avanserte brukere av søkeverktøy, og derfor er kongstanken bak dagens Kvasir å gi en rikere søkeopplevelse gjennom å presentere hele bredden av søkefunn på en nyttig, brukervennlig og morsom måte, sier produktansvarlig Støver Jensen.
  
Kvasir fikk for øvrig tidligere i år utmerkelsen Gulltaggen for beste norske informasjonsnettsted.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1