Tips redaksjonen
02.11.2010

Menneskelig svikt årsak til datatap

I en global undersøkelse utført av Ibas morselskap, Kroll Ontrack, svarer 40 prosent av de spurte blant både private databrukere og bedrifter at menneskelig svikt er den direkte årsaken til at data går tapt.
Dessuten kan Ibas dokumentere at det er feilaktig håndtering av problemet som er den faktiske årsaken til de fleste datatap. 

I undersøkelsen, utført med over 2000 respondenter i 17 land fra Nord-Amerika, Europa og APAC, har de som deltok, blant annet blitt bedt om å forklare årsaken til deres siste datatap.

Menneskelig feil blir oppfattet å være hovedårsaken, mens 29 prosent mener at maskinvare eller systemene var skyld i tapet.


Erfaringer fra Ibas
 
Ibas opererer i hele Norden og blir årlig kontaktet av nærmere 3600 privatpersoner, der man i stort sett alle tilfeller har mistet tilgang til digitale bilder og musikk.

Undersøkelser viser også at en av to bedrifter rammes av en eller annen form for datahavari annethvert år.

23 prosent av kundehenvendelsene skyldes direkte menneskelige feil som fullstendig eller delvis overskrevne filer og feilslettede filer.

77 prosent skyldes fysiske feil i form av krasj og slagskade, leseproblemer, mekanikk og elektronikk, mens hele 30 prosent av disse skadene faktisk skyldes at PC-er, laptop-er og eksterne lagringsmedier faller i gulvet eller mistes under transport.

Dermed utgjør menneskelig svikt og uhell 46 prosent.


Hvorfor går data tapt?
Menneskelige feil er i stor grad uhell som er vanskelig å forhindre. Likevel er ikke én enkel feil eller et uhell hovedårsaken til at mye data går tapt.

Undersøkelser og erfaringer fra Ibas viser at hver fjerde bedrift har teknisk personell som prøver å utbedre feil på lagringsmedier – og mislykkes.

I minst 26 prosent av tilfellene går data tapt på grunn av dette.
  
– Det finnes svært mange dyktige IT-spesialister rundt i virksomhetene og i de tusen hjem, men rekonstruksjon av data er et krevende kompetanseområde.

Er man ikke 100 prosent sikker på hvordan man skal håndtere problemet, bør man la være å utbedre problemet på egenhånd.

Man risikerer å forverre skaden.

Normalt klarer Ibas å redde data i over 80 % av tilfellene, men i tilfeller der selvhjelp er prøvd ut, dobles antall saker der rekonstruksjon er umulig, sier Øyvind Nyland, leder for datarekonstruksjonsavdelingen i Ibas.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1