Tips redaksjonen
29.09.2010

Banebrytende, norsk skipsteknologi vekker oppsikt

Sandefjordsfirmaet Effect Ships International AS (ESI) har utviklet ny, miljøvennlig fartøysteknologi som gir betydelig redusert motstand mellom skrog og vann.
Konseptet kalles Air Supported Vessels (ASV) og kan anvendes på så vel mono- som flerskrogsfartøyer (katamaraner).

Teknologien er resultat av et flerårig forsknings- og utviklingsarbeid som er støttet av EU, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og ledende, internasjonale aktører som Rolls Royce og Volvo Penta.

ESI har patentert ASV-teknologien i de fleste maritime land verden over. Totalt er det investert mer enn 50 millioner kroner i forsknings- og utviklingsarbeid.


Redusert frikson med luft
Konseptet går ut på å bruke luft som virkemiddel for å minske skrogets friksjon mot vann.

Skroget er designet slik at undersiden danner et eller flere ”luftkammer” som er godt avgrenset, og som fylles med luft under trykk fra ett enkelt viftesystem.

På denne måten skilles det vesentlige av skroget fysisk fra vannet med et luftlag, og skroget får svært reduserte ”våte flater”, som er hovedkomponenten for skrogmotstand. 
  
Avhengig av fartøystype vil skrogmotstanden kunne reduseres med rundt 20 % for større, mer saktegående fartøy, og helt opp til nesten 50 % for mindre, hurtiggående fartøy. 


Flere anvendelsesområder

Konseptet kan brukes på nær sagt de fleste fartøystyper, fra mellomstore lystbåter til store tank/bulk-fartøy.

Andre, særlig interessante anvendelser av teknologien er på hurtigferger, patruljebåter og til og med på hurtiggående fiskebåter, ofte benevnt som ”speed sjarks”. 

Skrogformene vil naturlig nok være ulike, men hovedprinsippene som ESI har patentert, kan brukes.


Testfartøy

ESI har nettopp sjøsatt et fullinstrumentert testfartøy der Innovasjon Norge har vært aktiv støttespiller.

Det 20 meter (65 fot) lange og 5,4 meter brede fartøyet er produsert i Tyrkia og gjennomgår nå omfattende testinger utenfor Antalya.

Båten har beskjeden motorisering til fremdrift, bare 2 x 435 hk samt litt over 100 hk til løfteviften, som løfter inntil 80 % av fartøyets vekt ut av vannet.

Sammenlignbare, konvensjonelle båter av samme størrelse bruker gjerne 2 x 1000 – 1400 hk til framdrift.
  
Fartøyet har dokumentert et forbruk på 5,7 liter/nm ved 30 knops fart, noe som er ca 50 % av det konkurrentene bruker.
  
– Fartøyet vekker betydelig oppsikt, sier daglig leder Ulf Tudem i ESI.

– Ikke bare er drivstoff-forbruket mye bedre enn for andre, sammenlignbare båter, båten lager også svært lite bølger når den går, et bevis på at båten går oppå i stedet for å brøyte vann. 


Verdens første

– Men ESI gir seg ikke der, forsikrer Tudem. – Verdens første høyhastighets ASV hurtigferge med null utslipp er under planlegging.

Fergen skal ha elektrisk drift, og energien skal tas fra en ny type litiumbatterier med nanopartikkel-teknologi som vil kunne lades opp på minutter, og som vil tåle svært mange ladesykluser.

Selskapet er i sluttforhandlinger med EU om et slikt prosjekt, som forhåpentlig kan startes opp i høst.

Det arbeides også med en første dieselelektrisk ”plug in”-ASV som skal bruke samme type batterier.
  
Med svært positive resultater fra testingen i Tyrkia i ryggen ser ESI nå meget gode muligheter for introduksjon av den norskutviklede miljøteknologien på en rekke markeder i inn- og utland.
  
Selskapet planlegger i nær fremtid en aksjeemisjon for å finansiere markedsintroduksjonen av den nye, høyeffektive miljøteknologien.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1