Tips redaksjonen
25.09.2010

Tre viktige messer i oktober

I dagene 20. til 23. oktober arrangeres tre parallelle messer i messesenteret i Lillestrøm.
Det er fagmessene FDV-dagene, VVS-dagene og Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk.

I disse dagene vil disse tre messene være treffpunktet for alle som er opptatt av miljø, inneklima, fornybar energi, hygiene, vannkvalitet, vann og avløp, eiendomsforvaltning og utemiljø.

Det er ventet at 16 000 mennesker vil komme innom messene i de tre dagene utstillingene varer.


Godt besøk

FDV-dagene, VVS-dagene og Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk trakk til sammen 16 455 besøkende i 2008. 

– Besøkstallet den gangen var omtrent som ventet, og arrangørene håper og tror at årets messer vil få enda flere besøkende.


FDV-dagene

Fagmessen FDV-dagene er Norges største arena for leverandører og produsenter med produkter og tjenester for alle som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg.

Messen ble arrangert for første gang i oktober 2008, da med 70 utstillere.
  
Men selv om det er litt færre utstillere på plass i år, tror arrangøren av FDV-dagene 2010 at årets messe vil by på like mange godbiter som sist.
  
– Vi har et bredt utvalg av utstillere, og vi dekker mange fagområder. Det har også kommet noen nye utstillere siden sist.

Vi er også veldig glade for at FDV-dagene vekker interesse blant grossistene, sier prosjektleder Aslaug Jacobsen i Skarland Press AS.


Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk  
Messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk er trolig den eneste i sitt slag som omfatter all lokal infrastruktur – lokalsamfunnets viktigste kapital og en forutsetning for at all annen samfunnsaktivitet skal fungere.
  
Messen dekker fagområdene avfall og gjenvinning, plan- og byggesak, brann, sikkerhet og beredskap, IT, kart og geodata, utemiljø, vei, trafikk, parker, idretts- og grøntanlegg og vannforsyning og avløp.

Messearrangør er KS og Norsk Kommunalteknisk Forening i samarbeid med en rekke faglige og ideelle foreninger.


VVS-dagene

VVS-dagene dekker fagområdene vann, inneklima og avløp. Arrangøren, Skarland Press i samarbeid med en del av de største organisasjonene innenfor VVS, håper på like god oppslutning som i 2008.

Rundt 180 firmaer har meldt seg på. 14 500 kvadratmeter står til disposisjon til årets messe på Norges Varemess i Lillestrøm.
  
VVS-dagene har siden 1982 utviklet seg til å bli den mest komplette messen i Norge innenfor VVS.

Den samler både utstillere og besøkende fra hele landet.
  
Tradisjonen med å kåre messens beste stand blir fulgt opp på årets messe.

Prisen for beste stand gikk i 2008 til Swegon Norge AS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1