Tips redaksjonen
25.09.2010

Teoriprøven på mobiltelefonen

I 2008 var det strykprosent på 56 % blant kandidatene som tok teoriførerprøven.
En nyutviklet og tilpasset tjeneste der dagens unge kan nås på deres egen kommunikasjonsplattform – mobiltelefonen – vil kunne bedre resultatene betydelig, mener initiativtakerne av SMS-Kurs AS.

SMS-Kurs AS ble initiert av Hans-Axel Jahren, og sammen med Kjell Magne Olsen, Anders Kjensli, Anders W.A. Olsen og Roy Anders Bråthen ble selskapet stiftet i november 2009.

Selskapet tilbyr i dag et supplerende teorikurs for førerkort klasse B på mobil.

Tjenesten tilbys både på SMS (som vanlig tekstmelding), wap med illustrasjoner på mobilens nettleser, og om ikke så altfor lenge også som iPhone-app.

SMS-Kurs AS har som mål å tilby en komplett opplæringstjeneste med et mangfold av kurstilbud.

I første omgang tilbys teoriprøven for førerkort klasse B, der innholdet er utarbeidet i samarbeid med autoriserte kjøreskolelærere.

Kurset tar for seg alle de relevante spørsmålene for opplæring til teoriprøven for førerkort.

Spørsmålene man får tilgang til, er laget med tanke på å forberede kandidaten best mulig til teoriprøven.

Spørsmålene og svarene er kvalitetssikret av AB Trafikkskole AS.

– I tillegg til unge mennesker håper vi også at mange andre vil bruke tjenesten for å vedlikeholde og vurdere sine kunnskaper om trafikkteori.

Målet er at strykprosenten for teoriførerprøven skal reduseres vesentlig. SMS-Kurs har også som mål å utvikle nye kurs utover dette.

Det kan være alle typer kurs der det er mulig og formålstjenlig å ta kurset over SMS eller andre mobile plattformer, sier daglig leder Anders Kjensli.

Kilde: NTB
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1