Tips redaksjonen
25.09.2010

Essos Tiger-butikker stoppet innbruddsserie med tåkesikring

Esso opplevde i 2008 en bølge av innbrudd i sine 40 nattstengte Tiger-butikker, selv om de var sikret med elektroniske alarmer.
Etter nøye vurdering valgte selskapet, i samråd med sin alarminstallatør, å forsyne alle butikkene med tåkesikring. Det satte en stopper for innbruddene.

13 innbrudd i Tiger-butikker i løpet av 2008.

Dette var den kjedelige rekorden Esso kunne notere seg, men naturligvis ikke leve med.

De tok kontakt med sin tradisjonelle alarminstallatør, Niscayah. Sammen fant en løsning som satte en stopper for innbruddsbølgen.
  
– Vi har nattstengt i 40 av våre 106 butikker. Selv om det ikke er penger i butikkene om natten, hadde vi i løpet av 2008 13 innbrudd der tyver forsvant med blant annet tobaksvarer fra butikkene.

Utover dette fikk vi ved hvert innbrudd ødelagt mye på bygningene, fordi tyvene valgte å bryte seg inn gjennom taket på bensinstasjonene, forteller Janne Eriksen.

Hun er HMS-ansvarlig i Tiger AS, som drifter Essos egeneide stasjoner.


Sikrer etter at innbruddet har skjedd

Sammen med Niscayah revurderte man sikringen av butikkene, som allerede var forsynt med elektroniske alarmer.

Løsningen ble å bygge ut den elektroniske alarmen med en sensor på byggets tak, så alarmen aktiveres allerede når noen beveger seg på taket i tillegg til installasjon av tåkekanoner inne i butikkene.
  
– Vi vet at det er viktig å sikre i tiden fra innbruddet er skjedd, til en vekter når frem til objektet.

Derfor anbefaler vi tåkesikring, forteller Morten Erichsen i Niscayah.
  
Sammen med Esso testet man ulike tåkekanoner på det norske markedet og valgte Protect som leverandør på grunn av kvaliteten på tåken.

I testen la man vekt på at tåkevæsken ikke er brennbar, ikke er skadelig for butikkens ansatte og kunder, og at den ikke ødelegger Tiger-butikkenes varer.


Få skader og en enkelt pakke tobakk

– Det virket. De siste årene har vi bare hatt to innbrudd, og det er bare blitt mindre skader på en dør.

Tyvene fikk bare med seg en enkelt pakke tobakk. Så vi føler at vi er heldige, sier Janne Eriksen.
  
Det ene innbruddet skjedde i en Tiger-butikk, som tidligere hadde hatt fire til fem innbrudd.

Da tyven brøt seg inn og tåken fylte rommet på sekunder, forsvant han med det samme uten å ta noe med seg.
  
Det andre innbruddet skjedde i en mindre by. Alt tyven rakk å få med seg derfra, var altså en enkelt pakke tobakk, før tåken gjorde det umulig for ham å finne flere verdier.

Samme natt var det også et innbrudd på en annen bensinstasjon i samme by. Her var det ikke tåkesikring, så tyvene tømte butikken og forsvant med varer for store verdier.


Preventiv virkning
– Tåke har en kjempegod og målbar effekt.

Så vi anbefaler tåkesikring av spesielt utsatte butikker, for eksempel urmaker- og gullsmedforretninger, parfymerier og sportsbutikker.

Vi er svært tilfreds med samarbeidet med Protect.

De har, som de eneste, fått FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd) sine tåkekanoner.

Jeg tror at enda flere vil velge tåkesikring i fremtiden, sier Morten Erichsen.
  
Daglig leder Snorre Strøm i Protect Norge har også store forventninger til FG-godkjenningen.
   – Vi har et tett samarbeid med alarminstallatører og forsikringsselskaper. Alle bekrefter at FG-godkjenningen vil få tåkesikring til å appellere til enda flere næringsdrivende og private.

Det vil både sette en stopper for innbrudd og sikre gjerningsstedet i tiden fra innbruddet skjer til vekterne ankommer.


Eneste godkjente tåkekanoner

Protects tåkekanoner er de eneste godkjente i Norge.

Det er FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd) som etter grundig arbeid for første gang har godkjent tåkekanoner til sikring mot innbrudd.

Næringsdrivende og forsikringsselskaper har store forventninger til tåkesikring etter en kraftig økning i antall innbrudd de senere år.
  
Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i hovedorganisasjonen HSH anbefaler spesielt forretninger med høyrisikovarer som elektronikk, foto, gull, ur og merkeklær å sikre med kunstig tåke.
  
– Norge er et langt land, og responstiden, fra innbruddet meldes til politi eller vekter kommer frem, kan naturligvis bli lang.

Derfor anbefaler jeg våre medlemmer med dyre varer å anskaffe tåkesikring som en utbygging av deres eksisterende elektroniske alarm, forteller Thor Martin Bjerke.

Han har fulgt utviklingen og registrert at det er sjelden innbruddstyver velger forretninger med tåkesikring.

Og hvis det skjer, er utbyttet mye mindre i forretninger med tåke.
  
Svein Ivar Riiser, Codan Forsikring, forteller, at en FG-godkjenning er en forutsetning for Codan.

– Vi vil kreve tåkesikring i enkelte særlig utsatte bransjer, der forsikringstakerne også vil kunne oppnå rabatt hvis de sikrer med tåke, sier han.

– Tåkesikring er en stor fordel, så vi har også anbefalt det til flere kunder.

Tåkesikring inngår derfor som en naturlig del av det skadeforebyggende arbeidet i Codan Forsikring.

Se også artikkel i Ny Teknikk nr. 5 side 37 (www.nyteknikk.no > Om Ny Teknikk).

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1