Tips redaksjonen
25.09.2010

Konkurranse gir passivhus i Sandnes

Da Sandnes kommunes tomteselskap inviterte lokale byggefirmaer til å konkurrere om atten eneboligtomter, var responsen enorm.
Det eneste kravet for å delta var: Bygg passivhus!

Sandnes kommunes visjon er å være pådriver, tilrettelegger og medspiller for å bygge den gode byen Sandnes.

For å oppnå visjonen er byen blant annet med i prosjektet ”Framtidens byer”, et samarbeidsprosjekt mellom utvalgte kommuner og staten for å utvikle byområder med lavest mulig klimautslipp og godt bymiljø.

Sandnes tar deltakelsen på alvor, og utviklingen av passivhus på området Rossåsen i kommunen er et svar på dette.
   
– Målet med passivhhussatsningen er både lavere energiforbruk og å få bransjen til å bygge miljøvennlig og utvikle kompetanse for å få et forsprang innenfor framtidig byggeskikk, sier Martin Eskeland, medarbeider i Sandnes tomteselskap.
  
Han er tilfreds med beslutningen om å bygge passivhus, både med hensyn til klimaet og kompetanseutvikling, selv om han medgir at det fortsatt er en noe uvanlig avgjørelse for en nokså konservativ bransje.


Positive erfaringer

 – Hittil har vi kun hatt positive erfaringer, men den mest spennende fasen vil selvfølgelig være når passivhusene bygges og tas i bruk, presiserer han.

For å avgjøre hvem som skulle få bygge passivhusene måtte byggefimaene som deltok i konkurransen, utarbeide planer for boligens oppvarmingsbehov, U-verdi og luftutveksling.

De måtte også dokumentere tidligere erfaring med å bygge energieffektivt.

Fjogstad-hus var et av firmaene som fikk kjøpe tomt på Rossåsen, og selv om prosjektet enda er i startgropen, er byggeleder Ivar Loddervik entusiastisk.

Lang erfaring
 – Vi har god og lang erfaring med å bygge lavenergiboliger, og nå har vi mulighet til å virkelig oppdatere oss og øke kompetansen i selskapet, slik at vi kan bygge passivhus med god standard.

Både fordi vi er opptatt av å ligge i forkant av utviklingen, men også fordi vi mener at passivhus er fremtidens bolig. 
  
Loddervik forteller videre at Fjogstad-hus samarbeider med de mest kompetente miljøene på passivhusområdet for å finne løsninger som gjør boligene mest mulig energieffektive, lønnsomme og komfortable å bo i.
   
– Snart vil den viktigste jobben være å lære boligkjøperne de økonomiske og miljømessige fordelene med denne type bolig, avslutter han.
  
Når boligene er ferdige skal de overleveres sluttkjøper med eget energisertifikat som beskriver boligenes U-verdi og luftutveksling.

Kilde: Enova (foto: Harald M. Valderhaug)

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1