Tips redaksjonen
25.09.2010

Nytt energibesparende LED-gatelys

Catena AS introduserer Satellite LED-gatelys i Norge, som oppgis å være et av markedets mest energieffektive LED-armaturer.
Satellite produseres av LED Roadway Lighting i Canada og skal være tilpasset norsk klima, sommer som vinter.

Satellite er designet med komponenter og løsninger beregnet på å gi en levetid på over 20 år og har en rekke løsninger for lysspredning og energieffektivitet.

Avledning av varme er viktig av flere årsaker og er helt avgjørende for levetid på lysdiodene.

Selve kretskortet der diodene er montert, har bakside av aluminium slik at overskuddsvarme ledes effektivt ut til selve armaturet.

Utførelsen av armaturet gjør at varmen fordeles jevnt over hele armaturet og forhindrer dannelse av istapper.

I tillegg er det valgt komponenter av MIL-spec-type i strømforsyning og driverkrets. Summen av dette gir en forventet levetid på minst 20 år, ifølge produsenten.


Unngår lysforurensning

I senere tid er det blitt økende fokus på problemene med lysforurensing, og man ønsker en effektiv og målrettet spredning av lyset.

Dette oppnås ved at hver diode har egen reflektor og linse.

Disse er plassert slik at mesteparten av lyset faller på det området som skal belyses; i dette tilfellet veibanen og ikke tilstøtende bebyggelse.


Energieffektivt
Energieffektivitet måles i hvor mye lys man får pr. tilført watt (Lm/W).

Faktorer som påvirker dette, er tap i driverkretser, effektiviteten på lysdiodene og utforming på armaturet. Satellite LED-armatur oppgis å ha en effektivitet på opptil 80Lm/W.
  
Catena opplyser at man oppnår en reduksjon i effektforbruk på opptil 70 % når man velger Satellite gatelys fremfor konvensjonelle høytrykks natriumarmaturer.

Samtidig sparer man kostnadene med pærebytte i armaturets levetid, slik at levetidskostnadene vil bli betydelig redusert.
  
Distributør for LED Roadway Lighting i Norge er Catena AS, e-post: post@catena.no, tlf.: 22 80 42 69. Se også www.catena.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1