Tips redaksjonen
05.08.2010

Frydenbø Industri kjøper seg opp

Frydenbø Industri kjøper Delta Marine og Christen Dale & Co. Selskapet, som er en av tre virksomheter under Frydenbø Group AS, har ambisjoner om å vokse innenfor sitt kjerneområde, nemlig maritim industri.
Frydenbø Industri overtok driften av de to virksomhetene Delta Marine og Christen Dale & Co med virkning fra 30. juni i år.


Delta Marine

Delta Marine har i ca. ti år drevet som agent for skips- og offshore verft og har agentavtaler med mer enn 15 velkjente verft ulike steder i verden.

Flere av disse er i områder der Frydenbø Industri fra før har begrenset dekning, blant annet i Spania, Kina og Afrika. 

Strategisk sett er selskapet derfor en viktig oppkjøpskandidat.

Delta Marine vil bli innfusjonert i Frydenbø Marine Service, som i dag driver innenfor tilsvarende område, og som er et av selskapene innenfor konsernet Frydenbø Industri.


Christen Dale & Co
Christen Dale & Co er et lite selskap innenfor salg av deler til maritim industri. 

Selskapet har blant annet agenturer på delsalg til Alpha Laval separatorer fra ChiefMar, Westfalia separatorer fra KET Marine og Coffin-utstyr fra Rivertrace. 

Selskapet er et godt supplement til de andre virksomhetene i Frydenbø Industri og vil inntil videre bli drevet som en egen enhet i konsernet.


Stor bredde

Fra før består Frydenbø Industri av selskapene Frydenbø Sabb Motor, Frydenbø Power, Frydenbø Electric, Frydenbø Marine Services samt en andel av det tyske selskapet SCHOTTEL, som er en av verdens ledende leverandører av propellsystemer.

Selskapene i Frydenbø Industri er leverandører av marine dieselmotorer, propellanlegg, turboladere og strømaggregater.

Konsernet er blant markedslederne på livbåtmotorer verden over og har lang erfaring innenfor skipsmegling, inspeksjonstjenester og elektromekanisk service og salg.

Selskapene utfører reparasjoner, service og vedlikehold innenfor industri og shipping.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1