Tips redaksjonen
05.08.2010

Storkontrakt til FMC Technologies

FMC Technologies er blitt tildelt en kontrakt av Statoil for leveranse av undervannssystemer til Pan Pandora-prosjektet.
Kontrakten har en verdi på 460 millioner kroner for FMC Technologies (FMC).

Pan Pandora er et olje- og gassfelt i Nordsjøen på 290 meters havdyp, og kontrakten inkluderer opsjoner for levering av undervanns produksjonssystem til ytterligere tre felt.

Utstyret som skal leveres til dette prosjektet, vil være basert på en standard subsealøsning utviklet av Statoil og FMC.
  
Leveransen inkluderer fire undervanns ventiltrær, brønnhoder, systemer for kontroll av væskestrømninger og subsea kontrollmoduler (SCM).

FMC vil også levere en manifold- struktur og tilhørende verktøy og styringssystemer.

Utstyret skal produseres og monteres på FMC sitt verksted i Skottland og Kongsberg. Leveransene er planlagt å starte i andre kvartal 2011.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1