Tips redaksjonen
05.08.2010

Lederjobben – kun for supermennesker?

Stadig færre unge lar seg motivere av utsikten til å bli leder når de skal velge arbeidsgiver.
”Et verdivalg” mener flere av deltakere fra Årets unge ledere som ble invitert av Assessit til å diskutere de unges mangel på motivasjon for ledelse.

På en måling over viktigste karrieremål blant studenter har lederrollen dalt i popularitet fra nesten 40 % til 21 %.

Ingen andre motivasjonsfaktorer for valg av arbeidsgiver viser større bevegelse.
  
– Kravene til dagens ledere er sammensatte, og gjennom kåringen av Årets unge ledere ser vi at det som skiller de aller beste fra de gode, er de som byr på seg selv både som leder og person.

De beste lederne har stor dose empati, positiv innstilling, tør stille krav og får energi av å løse utfordringer, sier ansvarlig for kåringen Årets unge ledere, Trond Myhrvold i Assessit.


Skremmende krav til ledere?

Under diskusjonen mellom deltakerne ble kravene til dagens ledere diskutert.

En markant nedgang i antallet studenter som ønsker en lederrolle, er viktig for arbeidsgiverne å forstå og ta på alvor, mener panelet.

Panelet var enig om at årsakene kan være sammensatt.
  
– Dette har nok mange årsaker, men unge i dag har kanskje et mer realistisk bilde av hva det vil si å lede og er derfor ikke motivert.

Det kan handle om at studenter får se mer av det virkelige næringslivet, og at realismen i hva som kreves i lederrollen, derfor er tydeligere nå enn før, sier Årets unge leder, kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen, Solfrid Flateby.

CFO i Elkjøp, Marianne Kurås mener dessuten at lederrollen rett og slett ikke har samme status som før og sier at det kan se ut som at det viktigste for unge i dag er å ha en utfordrende hverdag og realisere seg selv.


Bevisste verdivalg

Assessit sine egne vurderinger kan tyde på at resultatene i undersøkelsen kan ses på som utslaget av et bevisst verdivalg blant de unge.

Lederne er enige om at bevissthet hos både arbeidsgiverne og arbeidstakerne er viktig i så måte.
  
– Med fokus på balanse mellom fritid og jobb, er sikkert mange nettopp bekymret for at en lederjobb skal spise deg helt opp.

Arbeidsgivere har et stort ansvar for å være mye mer bevisste i forhold til den problematikken enn man er i dag, sier Flateby.

Dette innebærer i følge Flateby arbeidsgiverne må legge til rette for fleksibilitet i hverdagen og gi folk lov til å ha et privatliv i tillegg til et jobbliv, spesielt i småbarnsperioden.

Selv har hun full mulighet til det, mener hun.
  
Partner i PricewaterhouseCoopers og småbarnsfar, Thor Kristian Korsvold, mener verdivalgene er en reell problemstilling.

Han mener at det er utfordrende å være mannlig, ung leder i mannsdominerte miljø og i stillinger der det stilles høye krav til fleksibilitet og kundeoppfølging.
  
– I PwC er vi opptatt av balanse mellom jobb og fritid. Selv om jeg er strukturert og planlegger dagene, dukker det stadig opp utfordringer.

Det handler om fleksibilitet vel så mye for den mannlige unge generasjonen som for kvinnene, sier Korsvold.


Leder som sidebusiness?

Flere problemstillinger rundt lederrollen dukket opp i møtet, og Assessit satte spørsmålstegn ved mulighetene lederne fikk til å være ledere.

Gjennom samtaler med mange ledere opplever flere av coachene i Assessit at ledere har for liten tid til ledelse og oppgir det som grunn til ikke å ta lederjobb eller at enkelte har valgt å si fra seg stillingen.
  
– Ofte kommer lederrollen bare i tillegg til det faglige arbeidet som en leder utfører hver dag.

Kanskje bedrifter må fokusere mer på at det ikke automatisk er den beste fagpersonen som skal bli leder, men den som drives av å oppnå resultater gjennom andre? avslutter coach i Assessit, Annette Franck.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1