Tips redaksjonen
05.08.2010

Gazellebedrift tre år på rad

– Den norske virksomheten i Axdata står for godt over halvparten av omsetningen i Axdata gruppen.
Vi har hatt en rask vekst og har vært Gazellebedrift tre år på rad, forteller gründer Frank Johansson (54) i selskapet.  

Entusiastisk gir han oss innblikk i utviklingen av det norske IT-selskapet som leverer ERP- løsninger.

– I 2001 startet Axdata opp i Norge med ett selskap i Oslo, mens Sandefjord-kontoret ble etablert i 2003. I 2005 ble de fusjonert.

Senere har vi fått ytterligere to avdelinger i Bodø og Sortland.

Vår filosofi er at bare ansatte får eie aksjer.

Siden 2003 har Axdata Norge AS vokst fra 7 til 28 ansatte.

I løpet av kort tid skal vi vokse til 50–60 medarbeidere for å kunne serve kunder i alle landets fylker.
  
Axdata har store kunder med datterselskaper i mange land. – Kontraktene har vi fått som følge av vår kunnskap om forretningsprosesser, påpeker Johansson.


Hvalfangsttradisjoner

Frank er en ekte sandefjording med familierøtter tilbake til det byen kanskje er mest kjent for – hvalfangst.

Familien til Frank Johansson har lange og gode tradisjoner i denne fangstformen. – Både min farfar og far var hvalfangere.

Min far var den siste hvalfangeren i Sørishavet, som avmønstret kokeriet på Kosmos IV i 1968–69.

Som smågutt fikk jeg være med om bord og føle fangstmannens hverdag på kroppen. Jeg fikk være med å peile hvaloljetankene om bord.

Etter min far arvet jeg en hvaltann fra en spermasetthval påmontert rederimerket fra Jahres rederi.

Den kommer fra en spekkhogger som ble fanget samme år som jeg ble født, forteller han.


Økt konkurransekraft

Sammenslåingen av Sandefjord- og Oslo-kontoret var naturlig da begge hadde hovedaktiviteter i markedssegmentene produksjon, engineering, prosjekt, prosess og service.  
  
– I Sandefjord hadde vi løsninger spesialtilpasset disse bransjene og fagkonsulenter på forretningsprosesser.

I Oslo lå utviklingskompetansen, sier Johansson.
Han understreker at sammenslåingen av miljøene har gitt økt konkurransekraft.


Lokal forankring
I følge Johansson er det klare fordeler med å være lokalisert i Vestfolds største teknologiby.

– Det er mange mellomstore bedrifter i rask vekst med stabil, lokal arbeidskraft. Det er kort vei til både Oslo og utlandet.

En del store nettdistribusjonsselskaper er lokalisert her.
I tillegg er det betydelig industriutbygging i Horten-området.


Suksessfaktor

Markedet krever åpne systemer og vender seg bort fra proprietære løsninger.

– Vår suksessfaktor er kompetansen og løsningene vi besitter.

Vi har valgt å satse på Microsoft Business Solutions og lager i tillegg egne løsninger etter kundenes behov. Verden er i konstant forandring.

Det kreves utvikling av teknologi som kan nyttiggjøre informasjon i en bedrift. Vi har en totalintegrert ERP-løsning som håndterer over 30 delmoduler.

Microsoft leverer de fleste modulene som standard, og i tillegg har Axdata laget flere bransjeløsninger som en utvidelse av standard funksjonalitet.

Vi har også spesielle moduler som integrerer applikasjoner fra utvikling og CAD i ERP-systemet for å forenkle produksjonsplanlegging og redusere feil, sier Johansson.

Han legger til at Axdatas overskudd i sin helhet går til videreutvikling og vekst i selskapet.


Partnerskapsmodell

– Partnerskapsmodellen til Microsoft gjør at Axdata har tilgang på det beste av internasjonale produkter/løsninger.

Vi har valgt å satse utelukkende på deres applikasjoner som plattform i våre systemer.
Med ny teknologi som Sharepoint og en rekke webløsninger og integrasjonen med Microsoft Office-pakken er vi med Microsoft Dynamics AX langt foran våre konkurrenter, forteller Johansson.


Kundetilpasninger
Johansson forklarer videre:
– Når vi implementerer et nytt system, definerer vi kundens forretningsprosesser og konfigurerer programvaren etter dette.

Vi leverer et åpent system der kunden kan integrere andre tilleggssystemer etter behov.

Vårt største konkurransefortrinn er kompetanse som vi utvikler i takt med markedsendringer.

Vårt mål er ikke å være den største, men den mest effektive Microsoft-partneren.


Rivende utvikling

– ERP-markedet har siden midten av 1990-årene hatt en rivende utvikling, sier Johansson.

– Vi har gått fra DOS til Windows og nå mer og mer over på web. Det krever at leverandørene har kunnskap om mer enn bare ren ERP.

Vi må også kunne Sharepoint, Intranett/Ekstranett- løsninger, integrasjon med tollsystemer, skanningssystemer og håndholdte terminaler.

De partnerne som ikke satser i denne bredden og tar kostnaden nå, vil være ute av markedet i løpet av få år.


Sterk markedsvekst

– Markedsandelene som Microsoft nå tar fra konkurrerende systemer, er formidable.

Årlig investerer de store summer i utvikling som kommer både kundene og oss til gode.
Undersøkelser foretatt av eksterne analyseselskaper som Gartner Group, viser at tilbakebetalingstiden på investeringer i Microsoft Dynamics AX er vesentlig kortere sammenliknet med andre systemer, understreker Johansson.


Landsdekkende selskap
– Vi arbeider hovedsakelig mot prosjektrettet og produserende industri. Det krever at vi setter oss inn i hele verdikjeden hos våre kunder.

Vi er et landsdekkende selskap i det øvre SMB- markedet.

Nedslagsfeltet er i øyeblikket hovedsakelig Østlandet, men vi har også kunder i flere andre deler av landet. Vi har bl.a. levert systemer til fire kraftverk i Nord-Norge – Alta Kraftlag, Bodø Energi, Fauske Lysverk og Lofotkraft.

Vi kjøpte ITet’s Microsoft Dynamics AX aktivitet i Nord-Norge da de la ned denne delen av sin virksomhet.

Vi er nå den eneste Microsoft Dynamics AX-partneren med fotfeste nord for Trondheim og håndterer disse fylkene godt fra Bodø og Sortland.

Vi er nå inne i en fase der vi vurderer å etablere oss i flere byer i Norge, der Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø kan være aktuelle, avslutter Johansson.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1