Tips redaksjonen
05.08.2010

E-post knuser mobilen

Norske arbeidstakere har talt: Dersom de må klare seg uten enten e-post eller telefon i tre dager, går mobilen ut av vinduet
– Uten e-posten stopper Norge opp, sier salgs- og markedsdirektør Eirik Pedersen i Proact.

Det er en populær oppfatning at nordmenn er helt avhengige av mobiltelefonen sin, og at jo flere funksjoner nye mobiler har fått, desto mer naken føler vi oss uten den.

Denne oppfatningen får seg et skudd for baugen i en ny undersøkelse.
  
I Lagringsbarometeret, en årlig rapport YouGov gjennomfører for lagringsspesialistene i Proact hvert år, har nærmere 200 norske IT-medarbeidere fått spørsmålet: ”Om du måtte velge å jobbe uten telefon eller e-post i tre dager, hva ville du valgt?” 68 prosent svarte at de var villige til å klare seg uten telefon, mens bare 32 prosent valgte bort e-posten.


Produktiviteten stuper

– Det avhengighetsforholdet mange nordmenn har til mobilen, er som peanøtter å regne sammenlignet med vårt forhold til e-post.

Er e-posten nede en dag på jobben, stuper produktiviteten, sier Eirik Pedersen i Proact IT Norge.
  
Årsaken er åpenbar, ifølge Pedersen.

– For mange er e-posten den aller viktigste kontaktkanalen ut mot omverden.

Store beslutninger tas gjerne i møter, mens e-posten brukes til å avstemme og koordinere tusenvis av småting.

Her er telefonen ingen fullgod erstatning for mange, påpeker han.


120 milliarder
I fjor ble det sendt over 120 milliarder e-poster over hele verden, og antall e-poster øker med 30 prosent per år.

Dette legger beslag på enorme og stadig økende lagringsmedier.

I Lagringsbarometeret trekker over hver tredje respondent fram e-post som et område der lagringsøkningen har vært størst de siste årene.
  
– Et problem er e-poster med tunge vedlegg.

Har du en fil på 10 MB som du videresender til åtte kolleger, kopierer du i realiteten filen åtte ganger, i tillegg til de eksemplarene dine kolleger måtte lagre på sine filområder, forklarer Pedersen.
  
Han understreker at intelligente løsninger gir et stort potensial for besparelse.

En løsning på dette problemet er såkalt deduplisering, som vil si at en fil bare lagres én gang. Alle kopier man lager av filen, er i realiteten bare pekere.

– På den måten sparer man mye ressurser og plass, understreker lagringsspesialisten.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1