Tips redaksjonen
05.08.2010

Norske bedrifter stadig mer miljøbevisste

Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge tar 3500 bedrifter miljøansvar for emballasjen som benyttes
I tillegg stiller over 1000 private og offentlige virksomheter i dag krav til leverandørene om medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Bare i løpet av det siste året er antallet virksomheter som stiller krav til medlemskap i Grønt Punkt Norge, økt med 20 prosent.

Dette er en tydelig indikator på at så vel næringsliv som offentlig forvaltning i stigende grad legger vekt på miljø- og samfunnsansvar.

Medlemskap i Grønt Punkt Norge bidrar til å sikre en miljømessig retur av brukt emballasje.
  
Adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge tror forklaringen på den kraftige økningen er virksomhetenes fokus på sitt miljø- og samfunnsansvar.
  
− Næringslivet har tatt miljøutfordringene inn over seg og offentlig forvaltning følger etter. Dette er bra både for miljøet, og for oss alle, sier Jaana Røine.
  
– En av våre største utfordringer er å sørge for at alle som skal, deltar i finansieringen, uttaler Røine.


341 000 tonn emballasje

I 2009 ble det til sammen betalt vederlag til Grønt Punkt Norge for 341 000 tonn emballasje.

Dette sikrer gjenvinning av plastemballasje, drikkekartong, emballasjekartong, glassemballasje, metallemballasje og bølgepapp.

Grønt Punkt Norge drifter returordningene for drikkekartong, plastemballasje og emballasjekartong, mens Norsk Resy håndterer bølgepapp og Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning tar seg av glass- og metallemballasje.
  
Oppslutningen om returordningene er god fra næringslivets side.

For drikkekartong og glass er oppslutningen 100 prosent, for emballasjekartong og bølgepapp ligger oppslutningen på 85 prosent, og for plast så regner Grønt Punkt Norge med oppslutning på 75 prosent.
  
– Det er for å sikre full oppslutning om returordningene vi nå fokuserer så sterkt på at det offentlige skal stille krav til sine leverandører, sier Røine.

– Vederlaget vi får, inngår uavkortet til å drifte returordningene, så det er i alles interesse at hele næringslivet deltar i emballasjedugnaden, avslutter Røine.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1