Tips redaksjonen
05.08.2010

Slåttland skjerper HMS-kravene

Færre tvilstilfeller og mer bevissthet på sikkerhet.
Det er det de ansatte trekker frem som de største fordelene etter at Slåttland-gruppen i Rakkestad som en av de aller første i Norge har sertifisert sine HMS-rutiner etter den nye ISO 18 000-normen.

Slåttland-gruppen, som består av selskapene Slåttland Eiendom, Slåttland Mekaniske Industri og X-Noise, har lenge ligget i forkant når det gjelder sertifisering etter nye standarder i bransjen.
I juni i år var det tid for å henge nok et diplom på veggen.


Blant de første

– Vi har arbeidet gjennom et års tid for å tilpasse oss det som nå nylig har blitt en ISO-standard for HMS, nemlig ISO 18 000.

Dermed er vi blant de aller første her i landet, og vi ligger foran mange av de virkelig store i løypa, konstaterer daglig leder Sigurd Slåttland i Slåttland Mekaniske Industri.
  
– Jobben besto først og fremst i å beskrive de rutinene og systemene vi allerede hadde i de forskjellige selskapene i gruppen og tilpasse dem til kravene i den nye normen.

Vi fant ikke mer enn to avvik, som vi altså har justert som følge av dette, sier Arnt-Inge Steffensen, daglig leder i X-Noise og ansvarlig for gjennomføringen av sertifiseringsprosessen i konsernet.
  
Etter tidligere å ha oppnådd sertifisering etter såvel ISO 9 000- som ISO 14 000-normene har Slåttland-gruppen nå de diplomene det er mulig å få på veggen, relatert til HSEQ (Health, Safety, Environment, & Quality).

Og selv om ledelsen innrømmer at det er stas å være blant de første, forsikrer de at det ikke er jåleri som ligger til grunn for satsingen.


Lønnsom investering

– Det er en grunn til at disse standardene innføres. I dette tilfellet, når det gjelder HMS, er det jo innlysende at vi som bedrift vil ha mye å hente på å ta best mulig vare på vår viktigste ressurs, nemlig de ansatte.

Et tankekors er at vi har manualer og serviceavtaler for det aller meste av maskiner i bedriften.

Da bør vi også lage gode systemer for ”vedlikehold av menneskene”, påpeker Slåttland.
  
– Heldigvis ser de ansatte også viktigheten av dette, og interessen for å få mest mulig ut av prosessen har vært bra hele veien, berømmer han.
  
Og det skulle bare mangle om ikke de ansatte var interessert i tiltak som skal øke tryggheten og dermed også trivselen og motivasjonen, mener de ansattes representanter.
  
– Etter hvert som vi har gjennomført sertifiseringsprosessen og blitt involvert i arbeidet med å definere rutiner, har det å tenke på sikkerhet blitt en helt naturlig del av arbeidsdagen.

Ikke bare i forhold til enkle ting som bruk av verneutstyr, men når vi vet i detalj hvordan ting skal være, er det også enklere å si ifra og ta tak i ting når noe plutselig en dag ikke er i henhold til normen, sier tillitsvalgt Torgeir Nilsen.
  
Verneombud Øyvind Ørka kjenner seg igjen i Nilsens beskrivelse.

Og han har ikke inntrykk av at Slåttland-gruppens ansatte har fått en mer hektisk arbeidsdag med flere momenter å forholde seg til som følge av dette.

   – Snarere tvert imot. De fleste vil nok mene at det er blitt enklere. Nå vet vi hvordan ting skal være. Det gir trygghet.

Det er færre tvilstilfeller og enklere å ta avgjørelser, sier Ørka, som peker på at en ansatt som er trygg på sine arbeidsoppgaver og har god bakgrunn for å treffe avgjørelser, også vil gjøre en bedre jobb.


Også en økonomisk side

Det stemmer også bra med Sigrud Slåttlands teori. For han legger ikke skjul på at dette også har en økonomisk side:
   
– Når vi i Slåttland-gruppen ligger i forkant av utviklingen når det gjelder HSEQ, er det ikke først og fremst fordi vi må.

Vi er overbevist om at vi ved å gjøre en god bedriftsintern jobb på dette feltet, optimaliserer våre sjanser til å lykkes i markedet.

Det er en tøff bransje, og det er tøffe tider.

Men setter vi høye krav til oss selv, kan vi også sette høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, og på den måten bidrar vi til en seriøs og sunn bransje, sier han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1