Tips redaksjonen
05.08.2010

Energimerking obligatorisk ved salg og utleie

1. juli 2010 var siste frist for å energimerke boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut.
I forbindelse med energimerkeordningen er det innført et nytt energimerke som viser bygningens energistandard.

– Energimerking skal bidra til å øke bevisstheten om energieffektivisering og valg av energikilder til oppvarming.

Bygninger står for nærmere 40 prosent av energibruken i Norge.

Energimerking gjør det enklere for folk å ta valg som er bra for miljøet og for lommeboka, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.


Energiattest

Fra 1. juli 2010 måtte alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut, ha energiattest, som inneholder en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen eller bygningen er.

Oppvarmingskarakteren viser hvor stor del av oppvarmingen som kan dekkes med andre energibærere enn elektrisitet, olje og gass.
  
Attesten skal legges fram ved salg eller utleie av boligen. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for og fører tilsyn med energimerkeordningen.
  
– For boligeiere er energimerking gratis og kan være lønnsomt. Ved å følge rådene i tiltakslisten i attesten er det mulig å få lavere energikostnader.

Vi tror også at boliger og bygninger med et godt energimerke, kan vise seg å bli mer attraktive i eiendomsmarkedet, sier Aas.


Flest E til G
De aller fleste eksisterende boliger vil få energikarakter E til G, som er den nedre delen av skalaen.

Bygninger som følger byggeforskriftene fra 2007, vil normalt få C eller D.

Lavenergibygninger, passivhus og liknende vil kunne få A eller B.
  
Oppvarmingskarakteren viser i hvilken grad bygningen kan bruke andre energibærere enn strøm, olje og gass til oppvarming av rom og varmtvann og er uavhengig av energikarakteren.


Eksempler på oppvarmingskarakterer:

Grønt: Vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast.

Gult: Luft-til-luft varmepumpe og lukket vedovn, kombinert med direkte elektrisk oppvarming.

Rødt: Kun elektrisk oppvarming eller oljefyring


Fagfolk merker yrkesbygg
Yrkes- og næringsbygg skal merkes av en fagperson som oppfyller kompetansekrav som beskrevet i energimerkeforskriften.

Merkingen innebærer en gjennomgang av tekniske og bygningsmessige kvaliteter som påvirker bygningens energitilstand.
  
– Eksperten er selv ansvarlig for å vurdere om han oppfyller kompetansekravene. Dette må kunne dokumenteres på forespørsel.

Vi anbefaler oppdragsgivere å sjekke CV og referanser til den som skal gjennomføre energimerkingen, understreker Agnar Aas.
  
I tillegg til at yrkesbygg må merkes hvis de skal selges eller leies ut, må alle yrkesbygg over 1000 kvm ha energiattest uansett.

Det var tidligere lagt opp til en overgangsordning som gjorde at merking ikke var påkrevd før 1. januar 2012.

Denne overgangsperioden er fjernet i forskriften som trådte i kraft 1. juli. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1