Tips redaksjonen
05.08.2010

Nye forskrifter: obligatorisk med radonsperre i nye boliger

Over 300 nordmenn dør hvert år av lungekreft som følge av at de har radon i huset.
Radon er en farlig gass som verken kan ses eller luktes.

Den rammer om lag hvert 10. norske hjem, og de færreste av oss vet om vi har den i huset vårt.

Fra 1. juli ble nye byggforskrifter gjort gjeldende.

Da ble det obligatorisk med radonsperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg.

Påbudet om radonsikring fører til en vesentlig økning i behovet for kvalifiserte fagfolk innenfor legging av radonsperrer og annen radonbeskyttelse.
  
– Radonsperrer beskytter effektivt mot inntrengning av radongass fra grunnen, forutsatt at de er korrekt montert.

Fordi radon er en gass, trenger den lett inn gjennom sprekker og utettheter.

Derfor er det uhyre viktig at radonsperrer monteres av kompetent personell.

De nye forskriftene sikrer at radonsperrer brukes, men det hviler fortsatt et stort ansvar på bransjen for å sikre at de er korrekt lagt, sier direktør i Icopal Geir Haugersveen.
  
Norge ligger i europatoppen i forekomst av gassen, men inntil nå har lite blitt gjort for å hindre radoneksponering i norske bygg.
  
– Regjeringen skal ha ros for den handlekraften den viser med de nye radonforeskriftene. Radon dreper flere mennesker enn trafikken i Norge.

Hver 10. bolig her i landet har farlig høye radonverdier, men problemet har vært ignorert i årevis.

Dette kommer til å redde mange liv, sier direktør i Icopal Geir Haugersveen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1