Tips redaksjonen
23.06.2010

Rapporten om framtidens, maritime næring overlevert

I begynnelsen av juni mottok nærings- og handelsminister Trond Giske rapporten om hva Norge trenger for å få et miljørobust og internasjonalt kunnskapsledende maritimt næringsliv i 2020.
– Kunnskap er nøkkelen til vekst i møte med klimautfordringene, konkurranse fra de fremvoksende økonomier og veien ut av krisen.

Derfor har Nærings- og handelsdepartementet – sammen med MARUT – gitt i oppdrag å utforme en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi: Maritim21, sa nærings- og handelsminister Trond Giske.
   
Bak konklusjonene til Maritim21-rapporten står over 400 fagpersoner fra de 100 fremste maritime bedriftene som gjennom en periode på trekvart år har jobbet frem resultatet.

Evnen til raskt å bringe frem innovasjoner med høyt verdiskapningspotensial basert på global markedsetterspørsel, har vært avgjørende for gruppens anbefalinger.
  
– Satser vi på kompetanse, har den maritime næringen i Norge alle forutsetninger for å lykkes og forbli en av våre viktigste næringer – kanskje den viktigste.

Jeg tror arbeidet med Maritim 21 og de underliggende elementene vil bidra til å styrke maritim forskning slik at vi nettopp kan nå målsetningene vi har satt oss, sa Giske.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1