Tips redaksjonen
23.06.2010

Omfattende servicekontrakt til Wärtsilä

Wärtsilä Services i Norge har signert en global avtale med Seadrill om service og vedlikehold av motorer på ni av Seadrills installasjoner.
Totalt dreier det seg om hele 70 motorer og fem forskjellige motortyper på Seadrills borerigger – halvt nedsenkbare enheter og boreskip.

Avtalen har en varighet på fem år, med opsjon på ytterligere fem år.
  
– Dette er en omfattende og langsiktig avtale som gir Seadrill en svært tett oppfølging fra vår side. Kontrakten vil bidra til å optimalisere driften og minimalisere nedetiden, sier Sveinung Hansen, adm. dir. i Wärtsilä Norway.


DMC

Avtalen baserer seg på Wärtsiläs Dynamic Maintenance Concept (DMC), der partene jobber sammen for å optimalisere vedlikeholdet av motorene og minimalisere nedetiden.

Dette gjøres blant annet gjennom overvåking av motorene, der Wärtsiläs eget CBM softwareutstyr vil bli installert.

Dette innebærer at man i forkant sammen med Seadrill planlegger inspeksjoner og vedlikehold av motorene.


Optimal Support Manager

I tillegg omfatter kontrakten teknisk support, en dedikert Opetational Support Manager samt levering og tilgjengelighetsgaranti på reservedeler og servicepersonell fra Wärtsilä sine lokasjoner globalt.

Boreriggene, som kontrakten omfatter, er lokalisert i Norge, Asia, Brasil, Kina og Vest-Afrika.
  
– Vi har lang erfaring med å skreddersy totalløsninger for kundene våre. Seadrill, som er en viktig kunde for oss, vil kunne nyte godt av Wärtsiläs kompetanse på dette området, sier Account Manager Deanne Fossedal i Wärtsilä Services.
  
Wärtsilä Services i Norge vil håndtere avtalen for Wärtsilä-konsernet globalt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1