Tips redaksjonen
23.06.2010

H.M. Kong Harald åpner jubileumsmessen Nor-Fishing 2010

H.M. Kong Harald foretar den offisielle åpningen av Nor-Fishing 2010 i Trondheim 17. august. Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil også være til stede med prominente gjester fra en rekke lands fiskerimyndigheter.
Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, fiskeridirektør Liv Holmefjord, er på vegne av fiskerinæringen både stolt og takknemlig for at H.M. Kong Harald vil åpne jubileumsmessen.

Kongen har deltatt på åpningen av flere tidligere fiskeri- og havbruksmesser og foretok den offisielle åpningen av Aqua Nor så sent som i fjor. 
  
Kongefamilien har gjennom alle år vist stor interesse for fiskerimessen, og både kong Haakon (1908), kong Olav, kong Harald og kronpris Haakon har deltatt ved åpningen av de ulike messene opp gjennom årene.


Siden 1864

Årets Nor-Fishing er den 23. fiskerimessen som blir arrangert siden starten i 1960.

Arrangøren kan derfor i år feire 50-årsjubileum for de moderne fiskerimessene i Norge.

Nor-Fishing er den eldste fiskerimessen i verden som fortsatt arrangeres jevnlig. Den aller første fiskerimessen i Norge ble arrangert i Bergen allerede i 1864, men messene som ble arrangert frem til den 2. verdenskrig, var uregelmessige og hadde ulike arrangører.

Først i 1960 overtok Fiskeridepartementet ansvaret som arrangør, og fra 1993 har den offentlige Stiftelsen Nor-Fishing stått som ansvarlig arrangør.


Færre fiskere, mer fangst

Gjennom disse 50 årene har Nor-Fishing bidratt til å skape engasjement for fiskerinæringen både nasjonalt og internasjonalt og interesse for utvikling innenfor forskning, fangst- og fartøysteknologi, foredling og forvaltning. Rundt 1960 var det ca. 61 000 fiskere i Norge.

I dag er det bare ca. 12 500.

Ilandført fangstkvantum var i 1960 i overkant av 1,3 millioner tonn, mens oppfisket kvantum i dag er omkring 2,5 millioner tonn og nesten 1 million tonn oppdrettsfisk.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1