Tips redaksjonen
23.06.2010

Romutstyr hos fastlegen kan gi rask diagnose

Romforskere har funnet en jordisk applikasjon for høyteknologisk utstyr som egentlig er laget for reiser i verdensrommet som strekker seg over milliarder av kilometer.
Den innovative verktøykassen som er beregnet på romfarkoster, kalles Tip Chip og ble opprinnelig utviklet av britiske Science & Technology Facilities Council (STFC), kan også brukes til testing av pasienter med magesår hos fastlegen med en like stor nøyaktighet som laboratorietester.

Metoden sparer, tid, kostnader og smerte.  
  
Forskere ved STFC som var involvert i utviklingen av Tip Chip, var tidligere engasjert til å utvikle kjemiinstrumentet kalt Ptolemy for robotromfarkosten Rosetta, som ble skutt opp i 2004.

Oppgaven til Rosetta er å følge og manøvrere seg inn mot en massiv komet som raser rundt i solsystemet vårt, og videre droppe en landingsdel på selve kometen og således studere den fra nært hold.

Kometer antas å være primitive byggestener i solsystemet, og de vil kunne hjelpe oss å finne svar på hvorvidt livet på jorda startet med hjelp av ”frø” fra kometer.
  
For å få plass til de kjemiske instrumentene i Rosetta-fartøyet, måtte forskerne og ingeniørene redusere størrelsen på laboratoriet fullstappet med utstyr slik at det kunne få plass i en container på størrelse med en skoeske, og samtidig sørge for at utstyret var så holdbart at det kunne tåle de store rystelsene ved selve oppskytingen og en ti år lang reise gjennom verdensrommet.


Diagnostiserer magesår
En av Tip Chips praktiske anvendelser her nede på jorda er å diagnostisere medisinske tilstander som magesår og andre sykdommer.

Bakterien helicobacter pylori er den vanligste årsaken til magesår, og man antar at mer enn 25 prosent av befolkningen blir angrepet av denne bakterien en eller annen gang i løpet av livet.
  
I motsetning til mange andre bakterier som blir drept av syre i magen, har helicobacter pylori den egenskapen av den forårsaker for mye syredannelse, som i sin tur kan gi magesår. 


Gjennombrudd

I dag blir mange pasienter sendt til sykehus for å få legens diagnose bekreftet. Der må de drikke en bestemt væske.

Denne væsken blir brutt ned av helicobacter pylori og det produseres gass. For å få bekreftet bakteriens eksistens benyttes en stor og kostbar maskin som kalles massespektrometer.
  
Tip Chip har gjort et gjennombrudd i denne typen av teknologi fordi den fungerer på samme måte som nåværende apparater, men forskjellen er at den bare er på størrelse med et kredittkort.

En gang i fremtiden vil det derfor være mulig for legen å utføre slike tester på sitt eget kontor med Tip Chip. 
  
Lederen for Tip Chip-prosjektet, Austen Bradley uttaler: – Fremskritt innenfor medisinsk teknologi gjør at personellet kan bevege seg bort fra tidkrevende prosesser der man sender prøver til laboratorier og sender pasienter til sykehus.

Tip Chips revolusjonerende teknologi vil kanskje også kunne brukes til å diagnostisere andre sykdommer, for eksempel leversykdommer og diabetes. 
  
Bradley legger til: – Tip Chip-teknologien kan virkelig gjøre det enklere både for legen og pasienten til å finne ut hva som er feil og finne den beste behandlingsmåten mye raskere enn det tilfellet er nå.

Dette kan spare mange sykehusbesøk, og ressurser kan benyttes til andre formål. 


Innovativt samarbeid

Tip Chip er resultatet av et innovativt samarbeid mellom et selskap ved Daresbury Science & Innovation Campus og STFC Innovations Ltd., som er heleid av STFC.
  
Utviklingen av Tip Chip var mulig ved at selskapet fikk adgang til STFCs omfattende ekspertise innenfor utvikling av romfartsinstrumenter og mikroteknologi og nanoteknologi fra Rutherford Appleton Laboratory gjennom Daresbury Campus.
  
Det neste steget i utviklingen av Tip Chip vil være utviklingen av en portabel leseenhet som viser resultatene av Tip Chip-testene. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1