Tips redaksjonen
23.06.2010

Flere innbrudd skal stoppes med tåkekanoner

Etter en årrekke med fall i vinningskriminaliteten har Statistisk sentralbyrå siden 2008 registrert en økning i antall anmeldte lovbrudd.
Økningen gjelder også alle former for grovt tyveri. Det har fått HSH til å anbefale tåkesikring til deres medlemsvirksomheter.

For første gang siden 2001/2002 har Statistisk sentralbyrå registrert en økning i antall anmeldte lovovertredelser i Norge.

Økningen fra 2008 til 2009 er på 2,9 % og gjelder stort sett alle former for kriminalitet.

For grovt tyveri generelt har Statistisk sentralbyrå registrert en økning på 3,6 % fra 2008 til 2009 i antallet anmeldte lovovertredelser.

For enkelte bransjer har økningen vært på nesten 100 % på to år.
  
De totale tall viser at de grove tyveriene fra 2008 til 2009 har steget med 3,6 % for forretning, bedrift, kontor og lager, med 11,2 % for leiligheter, bolighus og hytter og med 7,4 % for offentlige bygninger og institusjoner.
  
Økningen har rammet en stor del av de næringsdrivende – spesielt urmakere, optikere og gullsmeder – som må se etter nye måter å sikre sine forretninger på.


Tåken skjuler verdier

Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i HSH veileder hver dag organisasjonens medlemmer om sikring.

Og han anbefaler spesielt forretningene med høyrisikovarer som elektronikk, foto, gull, ur og merkeklær å sikre med kunstig tåke.

Idet en tyv bryter seg inn i en forretning, aktiveres både den elektroniske alarmen og en tåkekanon som i løpet av sekunder fyller rommet med en tykk tåke som skjuler verdiene så tyven ikke finner dem.

Tåken holdes i lokalet til vekter eller politi ankommer stedet.
  
– Norge er et langt land. Og responstiden, fra innbruddet meldes til politi eller vekter kommer frem, kan naturligvis bli lang.

Derfor anbefaler jeg våre medlemmer med dyre varer å anskaffe tåkesikring som en utbygning av deres eksisterende elektroniske alarm, forteller sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke, HSH.
  
Han har fulgt utviklingen og registrert at det er sjelden at innbruddstyver velger forretninger med tåkesikring.

Og hvis det skjer, er utbyttet mye lavere i forretninger med tåke.
  
– Tyvene kjenner jo tåkesikringen. Og vi så for kort tid siden virkningen i en mindre by, der det samtidig ble begått to innbrudd – et i en forretning med og et i en forretning uten tåkesikring.

I forretningen uten tåkesikring fikk tyven tre ganger så stort utbytte, avslutter han.


Sterkt stigende interesse for tåkesikring

Verdens største sikkerhetsselskap, G4S, er en av Norges største alarminstallatører som lenge har kunnet tilby sine kunder tåkesikring, men først nå merker de en stigende interesse for denne sikringsformen.
  
– Vi tror veldig på tåkesikring og har i det siste merket sterk stigende interesse for tåkesikring – spesielt fra urmakere, gullsmeder, optikere og elektronikkbutikker.

Grunnen er naturligvis at antallet innbrudd stiger, så forsikringsselskapene stiller større og mere konkrete krav til deres forsikringstakere, forteller Espen Sørgen, G4S Secure Solutions, og fortsetter:
  
– Vi har allerede installert en del tåkeanlegg og opplever at alle virksomheter med verdifulle og ekstra attraktive varer i dag overveier å bygge ut deres elektroniske alarm med en eller flere tåkekanoner.

Tåke er en gevinst for dem når de unngår innbrudd med etterfølgende driftstap, avslutter Espen Sørgen.


Europeisk standard
Espen Sørgen forventer at Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG) om kort tid vil godkjenne tåkesikring på linje med CENELEC-godkjennelsen fra 30 land i Europa.

Men allerede i dag er flere forsikringsselskaper i gang med å introdusere tåkesikring for sine forsikringstakere.
  
– Utviklingen vi nå ser i Norge, ligner utviklingen for 5–10 år siden i Danmark, der tåkesikring i dag er fult ut akseptert og utbredt som sikring mot innbrudd.

Tåkesikring er i Norge en ny form for sikring som bør oppleves før man er helt overbevist om dens effektivitet.

Vi vet at interessen og behovet er til stede i virksomheter og private hjem i Norge.

Så vi gleder oss til å utdanne alarminstallatørene og presentere tåkesikring for deres kunder, sier daglig leder Snorre Strøm, Protect Norge AS i Tønsberg.


Over 30 000 anlegg
Protect er dansk og verdens største leverandør av tåkesikring med eksport til mer enn 40 land.

Siden 2001 har man produsert og installert over 30 000 anlegg med tåkesikring over hele verden.

De er installert hos vidt forskjellige kunder som undervisningsinstitusjoner, optikere, gullsmeder, radio-/TV- og IT-forhandlere, bensinstasjoner, i private hjem og luksushytter.

I Norge er tåkesikring bl.a. installert hos Elkjøp, Expert, Sony og Ferner Jacobsen.
  
Den lokale kontakten med kundene ivaretas av et landsdekkende nett av sertifiserte alarminstallatører og forhandlere.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1