Tips redaksjonen
23.06.2010

Utfordringer og muligheter med nye krav til fornybare energiløsninger

Fra 1. juli er det krav i teknisk forskrift at alle bygg over 500 kvadratmeter får minimum 60 prosent av energibehovet dekket av fornybar energi.
For bygninger utenfor fjernvarmeområder vil man da i praksis måtte velge mellom varmepumpe og bioenergi.


Trenger mer kunnskap
Rådgivere og entreprenører som har kompetanse på fornybare energiløsninger i bygninger, vil være svært etterspurt i markedet når den nye forskriften trer i kraft.

På samme tid er det en stor del av den eksisterende bygningsmassen som har gamle oljefyringsanlegg som skal byttes ut med en fornybar energiløsning.
  
– Det blir en utfordring for alle aktører som er involvert i byggeprosjekter å tilpasse seg nye krav til både tetthet, ventilasjon og varme-/kjøleløsninger, sier Bård Baardsen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Samtidig er det riktig å innføre nye og strengere krav når vi vet at de bygningene som bygges i dag, har lang levetid, og de kravene som stilles, i stor grad forutsetter at man tar i bruk velprøvd og moden teknologi.


Stort ønske om mer kompetanse

Enova gjennomførte i 2007 en kompetansekartlegging innenfor varmesystemer i bygninger, som ble publisert i januar 2008.

Denne rapporten påviste at det alt for ofte gjøres feil ved planlegging, prosjektering og bygging av energisentraler med vannbåren varme.
  
– NOVAP opplever samtidig at rådgivere er svært motivert til å tilegne seg ny kompetanse på dette området når de får tilbud om å delta på ulike kurs og konferanser, kan Baardsen fortelle.

– Vårt viktigste bidrag til økt kompetanse hos rådgivere er to-dagerskurset ”Optimalprosjektering av større varmepumpeanlegg”, der vi legger vekt på å gi deltakerne en helhetsforståelse av hvordan varmepumpesystemet fungerer.

Samme dag som nye energikrav ble offentliggjort, av kommunaldepartementet, var det flere rådgivere som meldte på dette kurset, avslutter Baardsen. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1