Tips redaksjonen
23.06.2010

Lanserer internasjonale retningsliner for karbonfangst

Det Norske Veritas lanserer internasjonale retningslinjer for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).
– Vi har samlet norske og internasjonale aktører og myndigheter for å komme fram til felles metodikk.

Dette er et positivt skritt i riktig retning for å håndtere CO2-utfordringen, sier Elisabeth Rose, som er CCS-direktør i DNV.

Hensikten med disse retningslinjene er at CCS skal bli en levedyktig industri som skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser.

Det er viktig at energibransjen på den ene siden kan sikre seg at teknologien fungerer, og at de opererer under forutsigbare, internasjonale rammeverk.

På den andre siden må myndigheter etablere sitt eget rammeverk basert på oppdatert kunnskap og teknologi.
  
Energibehovet vil øke betydelig de kommende årene, og store deler av energien vil fortsatt måtte komme fra fossilt brensel.

Utslippene av miljøgasser vil derfor øke parallelt hvis vi ikke fanger og lagrer CO2 samtidig som retningen dreies mot fornybar og renere energi. Dette er grunnen til at Det Norske Veritas (DNV) nå har utviklet internasjonale retningslinjer for hele CO2-verdikjeden, fra fangst, transport i rørledninger, til lagring både på land og til havs.


Utfordringer

Det er en rekke utfordringer i de ulike delene av CO2-verdikjeden.

– DNV samlet derfor for et par år siden de største aktørene i verden for å se på dette.

Energi-industrien og myndigheter fra en rekke land har deltatt, og vi har fått spesielt viktige bidrag fra norsk side, sier Rose.

Målet var å løse utfordringer og i felleskap er det nå utviklet retningslinjer basert på den siste teknologiske utviklingen og nasjonale reguleringer:
Kvalifisering av CO2-teknologi – en metodikk som sikrer at ny CO2-teknologi fungerer som planlagt.

CO2 i rørledninger – CO2 har andre egenskaper enn vanlig naturgass, og derfor må man ta høyde for dette når rørledninger skal konstrueres.

For eksempel er CO2 en svært korrosivt sammen med vann.

Lagring av CO2 – hvordan velger man egnede lokasjoner for å lagre CO2 trygt? Her handler det om metodikk og nasjonale reguleringer.

– DNV har i en årrekke jobbet med CCS, og i tillegg til disse tre retningslinjene, fasiliteter vi blant annet arbeidet som skal få på plass Europas store CCS-rosjekt.

Vi har stor tro på at kunnskapsdeling er en viktig bidragsyter til å akselerere utviklingen av CCS, konkluderer Rose.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1