Tips redaksjonen
23.06.2010

Overspenningsvern blir påbudt

De fleste boliger og mange yrkesbygg i Norge mangler beskyttelse mot lynnedslag.
Nå foreligger en ny versjon av NEK 400 som inneholder et generelt påbud om overspenningsvern.

Bransjeforeningen NELFO og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, er blant deltakerne i normkomiteen NK 64, som har utarbeidet forslaget.
  
– Det er meget gledelig at krav om overspenningsvern blir tatt inn i normen. NELFO legger ned store ressurser i elsikkerhetsarbeid og har ivret for dette påbudet.

Vi har lenge anbefalt installasjon av overspenningsvern, sier Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet NELFO.


Brannforebyggende effekt

Lynnedslag kan føre til brannskader som opptrer lang tid etter nedslaget. Årsaken er at overspenningen kan skade isolasjonen eller produkter.

Dette kan føre til temperaturøkning, som over tid kan forårsake brann.

Hvor mye spenning et apparat tåler, avhenger ofte av hvor mye elektronikk det inneholder.
  
– Overspenningsvern har utvilsomt en brannforebyggende effekt. Selv med riktig montert overspenningsvern i sikringsskapet, kan små restspenninger forplante seg videre til følsomt elektrisk utstyr.

Den elektriske utladningen ved et lynnedslag kan være så stor at det er nødvendig med både overspenningsvern i sikringsskapet og FG-godkjent finvern som monteres direkte på stikkontakten.

Da er man bedre sikret mot brann og skader på bygninger og utstyr, sier Bjørn Sørensen.  
  
Norge har et sårbart strømnett for lynnedslag. Problemene er størst i distrikter med luftstrekk. Forsikringsselskapene mottar årlig 5000 skademeldinger som følge av lynnedslag og betaler ut årlig 500 millioner kroner.

Ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon førte lynnedslag til 18 000 branner i fjor.

Et effektivt overspenningsvern koster fra ca. 4000 kroner.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1