Tips redaksjonen
25.05.2010

Norsk satellitt skal spore skip

En norskutviklet satellitt som skal bidra til bedre maritim overvåking, ble skutt opp fra India 9. mai.
- Oppskytingen av AISSat-1 er en viktig milepæl for romnasjonen Norge, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Satellitten er utstyrt med en mottaker for signaler for Automatisk Skipsidentifikasjon – såkalt AIS – som er et system for identifisering og sporing av skip.

Teknologien bak satellitten er utviklet av Forsvarets Forskningsinstitutt og Kongsberg Seatex.

Utviklingen er finansiert av staten gjennom Nærings- og handelsdepartementet. 
  
– Satellitten er et eksempel på hvordan langsiktig satsing på norske kompetansemiljøer leder til gode, innovative og høyteknologiske løsninger spesialtilpasset norske forhold, sier Giske.


Avstand ingen hindring

AIS-systemet er i dag hovedsaklig basert på landstasjoner langs kysten og har et dekningsområde begrenset til 40 nautiske mil.

Dette betyr at store deler av norsk økonomisk sone er uten AIS-dekning.

Bruk av satellitter gjør det mulig å motta AIS-signaler uavhengig av hvor langt fra land et skip befinner seg.

Effekten vil være spesielt stor i havområdene i nord og rundt Svalbard, der Norge har forvaltningsansvar, og der AIS-dekningen basert på landstasjoner i dag er svært mangelfull.
  
– AISSat-1 vil gi store samfunnsøkonomiske besparelser og nytte.

Den vil være et viktig hjelpemiddel ved søk- og redningsaksjoner og kan være et verktøy i kampen mot miljøkriminalitet i sårbare havområder, sier Giske.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1