Tips redaksjonen
25.05.2010

Finere og fastere laks

I samarbeid med laksenæringen starter Nofima nå et større prosjekt for å sikre bedre kvalitet av laksefilet helt fram til forbruker.
Tiltakene skal primært rettes mot forhold under oppdrett og slakting som får betydning for sluttproduktet.

I dette prosjektet, som er finansiert av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond), skal en søke å redusere tap gjennom å ta i bruk avansert teknologi.


Samarbeid med industrien

Forskningen er allerede grundig forankret i næringen gjennom et forarbeid som kartla og valgte ut problemområder som var viktige å finne løsninger på.

I dette forprosjektet 
 ”Kvalitetsforbedring på laks fra avl til gaffel” ble følgende områder skissert:

1. De mest kritiske kvalitetsutfordringene for norsk laksenæring. Hvor i verdikjeden oppstår forringelser, og hva er årsaken?

2. Kvalitetsparametere som kan vektlegges for å differensiere produktene i fremtiden.

I den videre forskningen har man hatt disse fokusområdene:

1. Melaninflekker (svarte/grå pigmentflekker) i filet

2. Blek og ujevn filetfarge

3. Filetspalting/bløt muskel

4. Vurdere teknologi for beindeteksjon


Hva er god kvalitet?
Det finnes ingen entydig definisjon på ”god kvalitet”, og ulike produktegenskaper vektlegges ulikt, avhengig av hva markedene vil ha, anvendelse mm.

For å øke verdiskapingen i laksenæringen er det viktig å ha felles objektive og målbare kriterier som gir svar på hva som er de største kvalitetsutfordringene.

Prosjektet skal finne hvor eventuelle kvalitetsfeil oppstår og foreslå tiltak som bør iverksettes for å unngå disse.


Veien videre

Forsøk for å avdekke forhold som bidrar til melaninflekker og blek og ujevn filetfarge, ble startet opp høsten 2009.

De første forsøksresultatene vil foreligge i løpet av våren 2010 og omfatter betydningen av vaksine- og avlsarbeid.

Videre har prosjektet undersøkt betydningen av røykemetode (temperatur, røyke- og tørketid) for fargeutvikling og tekstur.

Foruten å legge til rette for effektive og enhetlige registreringer av kvalitetsavvik vil Nofima starte opp statistisk bearbeiding av historiske registreringer av nedklassifisert filet.
  
Forskerne Turid Mørkøre og Karsten Heia fra Nofima Marin har skrevet utfyllende om dette prosjektet i en artikkel i tidsskriftet Norsk fiskeoppdrett, nr. 3/2010.

Kilde: nofima.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1