Tips redaksjonen
25.05.2010

Nor-Fishing 2010: Fiskerimessen samler utstillere og besøkende fra mange land under 50-årsjubileet

Fire måneder før Nor-Fishing 2010 arrangeres 17.– 20. august, kan prosjektansvarlig for utstillingen, Kari Steinsbø, rapportere om god oppslutning fra både norske og utenlandske utstillere og mange henvendelser fra bransjefolk som ønsker å besøke messen.  – Vi får hver dag henvendelser fra nye utstillere som ønsker å delta, sier hun.
– Påmeldingen av utstillere er på samme nivå som forrige Nor-Fishing-messe i 2008, og det begynner å bli få ledige plasser igjen, fortsetter Steinsbø, som er godt fornøyd.

www.nor-fishing.no vil man finne oversikt over fortsatt ledig utstillingsareal i hver av hallene, og for øvrig se listen over alle påmeldte utstillere.


”Ferdig-sands”

– Vi tilbyr i år for første gang ”ferdig-stands” i litt forskjellige størrelser. Dette gjør det enklere å melde seg på og enklere å delta som utstiller.

Mange har benyttet seg av tilbudet. I tillegg har vi registrert at en del grupperinger velger større fellesstands. Danmark har i år, som mange år tidligere, en stor fellesstand, og Island og Murmansk-regionen har også reservert nasjonale paviljonger.

Det er spesielt hyggelig at islendingene satser stort på Nor-Fishing i år, etter alle problemer de har hatt med finanskrise og askekrise den siste tiden.

I tillegg er det så langt påmeldt utstillere fra Canada, England, Finland, Frankrike, Færøyene, Nederland, Kina, Latvia, Polen, Portugal, Rep. Korea, Skottland og Sverige, opplyser Steinsbø.


Paneldiskusjoner og seminarer

I forbindelse med 50-årsjubileet vil Stiftelsen Nor-Fishing invitere tidligere fiskeriministre og fiskeridirektører til åpningen av messen og til en paneldiskusjon om fiskerinæringens fremtid.
  
– Flere andre aktører i næringen kommer også til å arrangere ulike seminarer og møter, og vi er kjent med at ulike fartøyer vil besøke Trondheim under fiskerimessen.

På messeområdet vil vi vise enkelte elementer fra den historiske utviklingen i norske fiskerier, og i byen vil Næringsforeningen og Trondheim kommune hilse alle tilreisende messedeltakere velkommen til Trondheim og Nor-Fishing 2010.

”Speakers Corner” med heftige debatter om aktuelle fiskeritema vil bli gjennomført også i år, avslutter Kari Steinsbø.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1