Tips redaksjonen
25.05.2010

Bennex ny agent for Gassonic

Bennex har overtatt agenturet for Gassonics produkter i Norge. Gassonic er en del av General Monitors-konsernet.

Avslører gasslekkasje ved bruk av ultralyd

Tradisjonelle systemer for gassdeteksjon benytter hovedsaklig infrarød eller katalytisk teknologi.

Disse systemene baserer seg på at gassen er i fysisk kontakt med sensoren eller passerer en forhåndsdefinert infrarød stråle.

I lukkede rom eller ved innendørs installasjoner fungerer dette utmerket. Utendørs, eller i ventilerte områder, for eksempel på oljeplattformer, kan gassen raskt bli fortynnet eller blåse bort, og lekkasjen kan dermed forbli uoppdaget over lengre tid.
  
Gassonic Observer (se bildet) oppgis å være den mest avanserte ultralydbaserte gassdetektoren på markedet og oppdager umiddelart den spesielle ultrasoniske lyden som oppstår ved en gasslekkasje.

Den skal kunne avdekke lekkasjer på 0,1 kg/s i en radius på opptil 20 meter fra sensoren.


Teorien bak ultralyd

Når gass beveger seg gjennom et hull fra et område med høyt trykk til et område med lavt trykk, utvider den seg svært raskt og produserer en turbulent strøm som resulterer i en akustisk, vislende lyd.

Denne vislende lyden er bredbånds akustisk lyd, som spenner fra de hørbare frekvensene (20 Hz–20 kHz) til de ultrasoniske frekvensene (16 kHz–10 MHz).
  
Hvert 15. minutt sendes det ut et akustisk testsignal som blir oppfattet av mikrofonen og verifisert av detektoren. Skulle testen feile, varsles operatøren med en feilmelding.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1