Tips redaksjonen
25.05.2010

Høyeste plastgjenvinning noensinne

Plastgjenvinningen i Norge er i ferd med å stige til nye høyder. I 2009 ble over 34 % av plastemballasjen som ble brukt i Norge, materialgjenvunnet.
I tillegg ble ca. 50 % energiutnyttet. I rene tall betyr dette at så mye som 46 084 tonn ble materialgjenvunnet, mens 67 003 tonn ble energiutnyttet.

Til sammen ble 113 206 tonn plastemballasje gjenvunnet.

Dette er særdeles gode tall, ikke minst med tanke på finanskrisen som oppsto i 2008 og hadde stor påvirkning på markedet frem til sommeren 2009.

Kort sagt så sank etterspørselen etter brukt plastemballasje, ikke minst i Kina.

For å sikre gjenvinningen og innsamlingssystemene innførte Grønt Punkt Norge et midlertidig krisetillegg for innsamling av plastemballasje fra næringsliv i desember 2008.

Krisetillegget varte frem til sommeren 2009 og bidro sterkt til at hjulene ble holdt i gang. 
  
Til sammen ble det i 2009 brukt nesten 135 000 tonn plastemballasje i Norge. Da er EPS (Isopor) og plastemballasje som har inneholdt farlige stoffer, holdt utenfor.

Totalt ble det materialgjenvunnet 6 336 tonn mer plastemballasje i 2009 enn i 2008.


Blant de beste i Europa

Jaana Røine, adm. dir. i Grønt Punkt Norge, selskapet som drifter innsamling og gjenvinning av brukt plastemballasje, drikkekartong og emballasjekartong, er meget godt fornøyd med resultatene.

– Dette er resultater vi er stolte av, men det er viktig å huske at dette er et resultat av godt samarbeid med kommuner, private innsamlere og gjenvinningsbedrifter.

Og med tanke på det fokuset som er på klima og miljøet i dag, er det viktig at vi alle tar ansvar der vi kan, sier Røine.
  
Brukt plastemballasje samles inn både fra næringsliv og husholdninger. Næringslivet i Norge er flinke til å kildesortere, og i 2009 ble nesten 60 % av plastemballasjen fra næringslivet materialgjenvunnet, noe som plasserer oss blant de beste landene i Europa når det gjelder gjenvinning av plast fra næringslivet.

Tar vi med energiutnyttelse, ble over 90 % av næringslivsplasten gjenvunnet.
  
– Det viktigste som har skjedd på næringslivssiden de årene, er at etterspørselen etter brukt plastemballasje fra næringslivet har økt, sier Røine.

– Dette innebærer at innsamlere har fått markedspris for plastemballasjen når de har solgt den videre til gjenvinner, og dette har motivert til økt innsamling, konkluderer hun.


Målet: 75 % materialgjenvinning

Når det gjelder gjenvinning av plast fra husholdningene, ble 58 % av den kildesorterte plastemballasjen materialgjenvunnet i regi av Grønt Punkt Norge.

Målet for 2010 er å komme opp i 75 % materialgjenvinning av innsamlet mengde, sier Røine.

Ved utgangen av 2009 begynte også Oslo kommune med innsamling av plastemballasje fra husholdningene, noe som i løpet av kort tid vil føre til økte volumer.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1